Hjoggböleskolan är den enda byaskolan inom Bureå församling. Den nuvarande skolan finns i Västra Hjoggböle och renoverades senast 1990 då man byggde ut för att inrymma årskurserna 1-6. I skolan finns läsåret 05/06 61 barn från 6 år till 12 år i skola och förskoleklass. I förskolan finns dessutom 16 barn i åldern 1 till 5 år. Eleverna kommer från byarna Hjoggböle, Sjön, Falmarksheden, Sidtorp, Bergnäs, Lillberget och Gamla Falmark. Efter åk 5 byter de till Bureskolan. Förskolan finns i anslutning till skolbyggnaden.

Utomhus ligger en hockeyplan och på vintern dras även ett närliggande skidspår upp för barnen. Inomhusgymnastik sker på Bureåskolan i Bureå. Hjoggböleskolan ( obs! Ny adress från hösten 2005) har för övrigt en alldeles förträfflig egen sida ute på Internet där du kan läsa mer. Nedan kan du se bilder på Hjoggböle skola som den ser ut idag, bilderna tagna år 2000, samt också läsa om skolans historia.

 

 


Skolans Historia
Ett skolhus fanns redan 1881. Det var en byggnad uppförd helt i timmer, storleken var 7,80x12 meter, och var uppdelad i skolsal, kök och ett rum som var bostad för lärarinnan. Skolhuset var byns enda samlingslokal och användes därför även till byaböner, byastämmor och andra sammankomster. 1922 byggs ett nytt skolhus, det gamla övertogs då av bönhusföreningen .
Dagens skola står placerad på samma tomt som det som byggdes 1922.
( Källa; Boken " Hjoggböle - Tingens och tidernas förändring" varifrån nedanstående fotografin också är tagna ur. )

 


Västra Hjoggböle skola 1913


Skolkort från Västra Hjoggböle läsåret 1918-1919


Västra Hjoggböle nybyggda skola 1922


Västra Hjoggböle skola 1932


Denna sida uppdaterad 2005-10-09
 

Tillbaka till entré-sidan