Ett litet forum för att förmedla nyheter i Hjoggböle - om saker på gång helt enkelt. Här behöver vi Din hjälp för att uppdatera och hålla denna avdelning aktuell. Kontakta oss enklast via mail:
webadmin[snabela]hjoggbole.nu eller info@newidesign.com

HJOGGBÖLES CYKELORIENTERING SOMMAREN 2020
Färdas på cykel, till fots eller på annat valfritt sätt och besök under sommaren våra 10 kontroller. Många är riktigt lämpliga för picknick-korg.
Alla som köper startkortet deltar i utlottningen av fina nyttopriser, svarar du dessutom rätt på frågan som finns på respektive station kan du vinna Skellefteå Centrums presentkort laddat med 500 kr. Frågorna är lämpliga för hela familjen. Startkortet kostar 50 kr.

Läs mer här
Karta sommarcykelorientering finns härINFORMATION FRÅN VÄSTRA HJOGGBÖLE BÖNHUSFÖRENING
Information från Västra Hjoggböles Bönhusförenings  årsmöte 15 Mars 2020, för kännedom:
Eftersom bönhusföreningens aktiva medlemmar börjar vara till åren komna och väldigt få, har bönhusets framtid diskuterats. Här ett utdrag ur årsmötets protokoll:

§ 17 Övriga frågor: punkt c.

Bönhusets framtid diskuterades.Tidigare har frågan om försäljning diskuterats men i stadgarna står det att om bönhusföreningen upplöses så övergår all föreningens egendom (dvs. också bönhuset) med full äganderätt till Bureå församling och EFS i Västerbotten.
Beslut togs att ta kontakt med kyrkoherde Robert Koss för ett sammanträffande med styrelsen i ärendet

Styrelsen


MOTIONSVINNARE - TIDIGARE DRAGNINGAR

Resultat från tidigare dragningar kan du läsa här >>MEDLEMSAVGIFT 2020
Tillsammans skapar vi den by vi vill leva i, välkommen som medlem!
Betala in 150:- till postgiro 8302276-4 (Hjoggböle Byaförening) eller Swishnr 123 023 28 76 och glöm inte att ange vem som är avsändare. Det går också bra att lämna bidrag.


Vi vill gärna h12ra dina idéer och engagemang. Vad vill du se mer av och hur vill du att vi använder våra resurser? Vad kan vi göra bättre och vad gör vi bra?
Maila dina förslag till: hjoggbolebya[snabela]hotmail.com

-- Hälsningar Hjoggböle Byaförening -Hur ser Hjoggbölevädret ut idag? Ja, klicka dig vidare till den här länken så får du en prognos.

Upp

Tillbaka till entré

 
 
Skärmupplösning 1024x768


Hjoggböleträsket sett från Bensberget