Hjoggböle på Internet - www.hjoggbole.nu! Vid ett styrelsemöte i augusti 2000 beslutade Hjoggböle Byaförening att Hjoggböle By skall ha en egen hemsida på Internet, och att Byaföreningen åtar sig det praktiska arbetet att genomföra detta. Styrelsen ansåg att detta skulle utgöra ett utmärkt sätt att visa upp byn Hjoggböle, var vi finns, vilka vi är och vad vi har att erbjuda. Hjoggböle Byaföening kan nås via mail på följande adress:
hjoggbolebya[snabela]hotmail.com
För detta ändamål bildades en arbetsgrupp bestående av Iréne Viklund och Björn Lindholm som tillsvidare jobbar med detta projekt; dvs. rent praktiskt (programmering) arbete och administrativt. Har du idéer, synpunkter eller andra funderingar kring Hjoggböles hemsida är du välkommen att kontakta oss i arbetsgruppen. Använd gärna formuläret här nedan;
Namn:

E-post:


Telefon:

Meddelande:


Tillbaka till www.hjoggbole.nu - entré-sidan