HJOGGBÖLEKARTOR FRÅN 1600-TALET
Riksarkivet har publicerat tusentals svenska kartor från 1600-talet på webben. Där kan man hitta byar och gårdar i mycket stor skala bland annat kartor från Hjoggböle. Tjänsten är kostnadsfri. För att se kartorna krävs en plug-in (DjVu), som kan laddas ner här >>
Lite fakta om Riksarkivets projekt:

I ett projekt som startade 2001 och slutfördes i år har Riksarkivet skannat och digitaliserat över 12 000 kartor från så kallade geometriska jordeböcker och lösblad. Det handlar om storskaliga kartor från mitten av 1600-talet över byar och enskilda gårdar som nu gjorts tillgängliga gratis via webben.

Så om du känner till släktgården från den här tiden har du stor möjlighet att granska hur förfädernas omgivningar såg ut och även läsa om gårdarna på kartan.

För att hitta rätt finns flera olika sökfunktioner. Exempelvis via en modern karta från Google Maps. Men det går även att textsöka då den skriftliga informationen som finns i anslutning till kartorna eller direkt på kartbilden har renskrivits och lagts i en databas.

I den kan man söka personnnamn, bebygelsenamn, naturnamn och ägonamn.

I databasen finns exempelvis 12 000 byar och ensamgårdar, 22 000 gårdar, 2 300 vattenkvarnar, 1 200 broar och 500 kyrkor


>> Tillbaka till Kultur & Historia <<