100 ÅR MED FAMILJEN ENQUIST I SJÖN, HJOGGBÖLE
- DEL 1

Bildval och kommentarer: Daniel Enquist, fd högskoledirektör, LuleåBILD1 (samliga bilder är klickbara)

Bilden visar Per Walfrid och hans hustru Maria Lovisa f. Hällgren med deras barn på deras nybyggda gård i Sjön år 1908. PW flyttade med sina föräldrar från Klockträsk, Jörn till Östra Hjoggböle år 1876. Hans far Johan Anton Enqvist köpte det hemman som sedan Ola Strömberg innehaft under senare tid. Även Antons far och bröder flyttade till Hjoggböle och hans syster Selma gifte sig med Petter Sehlstedt, benämnd Hjoggböledoktorn, föräldrar till bl.a. Eugen och Bertil Sehlstedt. Anton Enqvist flyttade sedan med sin familj till
Inre Ursviken år 1893.

PW Enqvist återvände följande år till Hjoggböle och gifte sig Lovisa Hällgren, det enda överlevande barnet till Nils Petter Hällgren och hans hustru Britta Margareta Andersdotter, dotter till Anders Eriksson Lundström i Hjoggböle. NP Hällgren & Britta Margareta Andersdotter hade totalt åtta barn, men Maria Lovisa var den ende som levde till vuxen ålder.
.PW köpte i oktober 1895 1/16 mantal ur svärfaderns hemman. PW var dock mer intresserad av hantverk, snickeri, smide och jakt än av jordbruket och sålde därför hemmanet år 1903 till Olov och Efrosyna Andersson från Lövånger.

Under de åtta år som PW ägde detta hemman rev han den västerbottensgård som fanns vid tillträdet och byggde upp en sexknutsbyggnad som inte var färdig när gården såldes.
Året efter försåljningen bodde familjen i sommarstugan på gården medan han byggde upp huset på bilden på en avstyckning som han behöll vid hemmansförsäljningen. Virket till huset hade han köpt av Emil Lindgren och låg för torkning på Evert Markströms strand våren 1903. PW:s familj flyttade in på hösten samma år och till Mikaeli satte man in en kakelugn i huset. Sedan byggde PW den ladugård som syns på bilden och köpte en smedja av Lovas farbror och flyttade den från Augustkläppen. På den norra ändan av smedjan påbyggdes senare en bagarstuga, som syns på den sista bilden.

Personerna på bilden från 1908 är förutom Lovisa och PW barnen Elof, f . 1903, Verner, f. 1907, Allida, f. 1898, Svea, f. 1900 och Valborg, f. 1902. Kvinnan i bakgrunden är lärarinnan Hilma Eriksson från Bureå, som tillfälligt bodde på gården under sin tjänstgöring på skolan på Östra Hjoggböle.


BILD2

Detta familjefoto är från år 1915 och visar Lovisa och PW omgivna av barnen, i bakgrunden Valborg, Allida, Svea och Elof och i första raden Viktor, Lilly och Verner.

BILD3
Denna bild visar den gamla skolan i Östra Hjoggböle år 1925/1926. I mitten av bilden står småskollärarinnan Ebba Gabrielsson och folkskollärarinnan Maja Lindgren, senare gift med Elof Enqvist. Som nr 3 i mellanraden står Viktor Enqvist.


BILD4

Detta familjefoto är taget omkring år 1930 och visar Lovisa och PW tillsammans med sina barn och deras respektive partners. Från vänster yngsta dottern Lilly med sin blivande man Birger Nordmark från Sjöbotten, sonen Elof och hans fästmö Maria (Maja) Lindgren från Gammelstället i Bureå, äldsta dottern Allida med sin man Hugo Renström från Sjön, dottern Svea med sin man Fritz Andersson från Sjön samt dottern Valborg med sin blivande man Oskar Nordmark från Sjön. I bakgrunden står sönerna Verner och Viktor.

BILD5
Bilden visar när PW Enqvist tillsammans med sonen Viktor mottagit första pris av blivande drottning Ingrid i pälsdjurstävlingen vid Stockholmsutställningen år 1930. Senare har Viktor berättat att en man bland åskådarna ville köpa korsräven för 5 000 kr, ett ansenligt belopp i det aktuella penningvärdet, men PW var inte intresserad av att sälja rävhonan. 

En kuriositet i sammanhanget är att denna korsräv blev så tam och intresserad av omgivningen utanför buren att den inte klarade av att föda upp fler ungar. Denna korsräv intar ju
en framträdande plats i P.O. Enquists senaste bok Ett annat liv.

BILD6

Bilden är från mitten av 1930-talet och visar Lovisa och PW tillsammans adoptivsonen Pontus Lindström.


>> Tillbaka till Kultur & Historia <<