Författarbyn Hjoggböle
Uppdaterad 061120

Sparbanksstiftelsen Norrland stöttar författarbyn

I samband med Ernst Westerlund-dagen den 18 november, överlämnade stiftelsens ordförande Lars Karlgren, och bankdir Jan Nygren, checken till arbetsgruppen.
Summan 25.000 kronor kommer väl till pass i det forsatta arbetet att åstadkomma utställningen kring de fyra Hjoggböleförfattarna. Utöver Margaretha Holmlund och Gunnar Hedman ingår också Åke Stenlund och P O Stenmark i arbetsgruppen.Författarbyns hemsida, ligger nu ute på nätet.
Sidan har projekterats av Webbföretaget NewiDesign, i samarbete med Författarbyns arbetsgrupp.
Välkommen på en första titt. Gå in på adressen
www.forfattarbyn.com


Hjoggbölebilder från 40-50 tal efterlyses
Hur har byn, människorna och miljön påverkat författarna är en av idéer kring hur utställningen skall formas. Därför efterlyser gruppen redan nu bilder från byn under 40-50 talet. Större händelser, hur såg byn ut, bilder med författarna som barn. Allt är av intresse. Kontakta arbetsgruppen om ditt gamla fotoalbum kan innehålla något intressant.
Arbetsgruppen: Gunnar Hedman 0910-801 92, P O Stenmark 0910-800 18, Margaretha Holmlund 0910-80003, Åke Stenlund 070-552 52 98

Gröna Huset i Sjön är sålt!
Husets nya ägare, Rigmor och Peter Jansson, Skelleftehamn, håller på med renovering och kommer i första hand att använda fastigheten som fritidsbostad.
Huset blir, även i fortsättningen, grönt med rött runt fönstren som den ursprungliga målningen.


>> Tillbaka till Kultur & Historia <<