42 Fastigheter i Västra Hjoggböle & Hjoggböleliden

Nedanstående text är utdrag från häftet "Hjoggböle lever idag - År 2000!? - Händelser och utveckling" utgivet av Studieförbundet Vuxenskolan 1988. Texten beskriver 42 fastigheter i Västra Hjoggböle samt Hjoggböleliden; människor som bott och levat där, vad de arbetat med och i vissa fall "kryddat" med lokala anekdoter.
Cirkelledare var Hanna Fahlesson och merparten av fastighetsbeskrivningarna tycks vara nedtecknade 1971.

Observera att födelse & dödsdatum ej är kontrollerade, det kan alltså förekomma felaktigheter.

Björn Lindholm den 9 december 20051 Västra Hjoggböle 3:23 - nuvarande beteckning 33:1
Förste kände ägare Anders Lundström, född 1803. Sonen Erik Lundström, född 2/12 1838, gift med Anna Lovisa Hällgren från Sjön, Hjoggböle. Lundström var nämndeman och jordbrukare och som bisyssla - fiskare. Han innehade även olika förtroendeuppdrag. Lundström var den förste som köpte ett s.k. stiftströskverk och den första tröskvandringen.
Lundström fick ett barn - en dotter, Maria, född 1872, död 1930. Hon gifte sig med Gustav Edvard Karlsson, född 1873, död 1956. Karlsson var född i Skellefteå, där han genomgått samskola. Alltså, en på den tiden lärd man! Han kom att betyda mycket för bygden, där han innehade många förtroendeuppdrag; både inom byn, kommunen och som landstingsman. Sonen John, 1909-1945, övertog tillsammans med makan Gertrud (född Hedström) fastigheten. De gamla husen är nu rivna och ersatta av nya. Nuvarande fastighetsägare är Lars-Erik Karlsson (född 1924).

2 Västra Hjoggböle 3:32
Ägare Karl Callander, född 1826 i Innervik, köpte fastigheten 1852. Han var jordbrukare, hästkarl, djurläkare och förmyndare. Det berättas att Callander sålde en häst som var ofärdig - på tre ben! När köparen senare anmärkte på detta och ville återställa hästen svarade Callander;
"- Ja' sa ju att hästen var fri och färdig på ett ben!".
Han sålde fastigheten till Konrad (1875-1907). Brodern Janne (1862-1913) köpte sedan fastigheten. Han var gift med Hanna, född Holmlund från Sörböle (1876-1957), som efter makens död tillsammans med barnen brukade fastigheten till 1944, då dottern Tekla (född 1909), tillsammans med maken Columbus Nilsson (född 1906 i Falmarksforsen) övertog fastigheten.

3 Västra Hjoggböle 3:21
Nils Ludvig Lind (1861-1935) gift med Teresia Lindkvist från samma by. Han var jordbrukare, fiskare, jägare och fångstman samt målare. Han var även byapräst. De fick många barn av vilka sönerna Edvin (född 1889) och Helmer (född 1910) gift med Ester Söderström, nu äger fastigheten. Tvenne av Ludvigs barn utvandrade till Amerika.

4 Västra Hjoggböle 3:27
Anders Anton Andersson-Nyström var ägare av fastigheten. Han var född 1847, död 1926, gift med Emma Carlander (1851-1942). Han var en av de första som anlade en trädgård i byn med odling av nytto och prydnadsväxter. Andersson var en from och gudfruktig man, som sällan saknades vid gudstjänster i byns bönhus. I detta hem fick aldrig en morgon- eller aftonbön utelämnas eller avbrytas. I äktenskapet föddes 7 barn av vilka två dog i späd ålder. Dottern Vilma reste som missionär till Afrika 1910, där hon verkade till 1933, med en viloperiod i hemlandet i början av 1920-talet. Under tiden utbildade hon sig till barnmorska. Hon var född 1883 och dog i Stockholm 1961, där hon varit bosatt efter hemkomsten. Anderssons söner; Karl (1880-1928) och Konrad ( född 1886) övertog fastigheten som numera äges av deras systerson Torsten Markgren ( född 1919) och hans hustru Hjördis Lundberg, född 1919 i Blåfors, Fällfors. De köpte fastigheten 1944.

5 Västra Hjoggböle 2:23
Förste kände ägare till fastigheten var Olof Andersson "Oal Annersa" med hustrun Stina. De fick fyra barn, dottern Selma och sönerna Vilhelm, Per och Alfred, Vilhelm antog namnet Lindkvist, Per och Alfred namnet Holmstedt. Alfred övertog fastigheten tillsammans med hustrun Jenny, född Vallmark från "Skogen", numera Bäckboda, Lövånger. De fick en dotter, Amy, som gifte sig med Viktor Lundgren från Ragvaldsträsk och de övertog då fastigheten. Alfred Holmstedt dog 1928. Hustrun Jenny dog 1943 och Viktor Lundgren dog 1951. Lundgrens adoptivdotter Gun med maken Ernst Lundström från Skråmträsk äger nu fastigheten.
Det berättas att ovan nämnda Stina en gång fick besök av en ambulerade doktor (förmodligen en homopat). Han hade fått veta att Stina var krasslig och behövde medicin, men Stina vägrade att köpa den erbjudna medicinen varpå doktorn sade när han gick ut genom dörren:
"- Oal Stina må gärna dö!"
Detta blev sedan ett ordstäv i bygden.

6 Västra Hjoggböle 2:14
Per lindström (Jan Orsa Päll) övertog halva hemmanet efter sin far Johan Olofsson Lindström. Per Lindström var gift med Lovisa Magdalena Hedberg från Ragvaldsträsk. Han var den förste som köpte slåttermaskin här i byn i början av 1890-talet. I äktenskapet föddes många barn av vilka åtta nådde vuxen ålder. Sonen Andreas (1879-1964) var indelt soldat och fick sig tilldelat ett rote i Klutmark och i samband därmed tillnamnet Karlman. Detta rote innehade han endast en kort tid. Han förvärvade faderns hemman och gifte sig med emma Kristina Burström från Gurkoträsk, Burträsk (1881-1963). Karlman var en föregångsman inom jordbruksnäringen. Han köpte byns första radsåningsmaskin omkring 1910, byns första luckerhalva liksom den första s.k. självavläggaren i slutet på 1920-talet.
Han var också den drivande kraften vid tillkomsten av de ekonomiska föreningarna i byn och bygden. Han innehade en mängd förtroendeuppdrag bland annat inom socialvården. Två fosterbarn växte upp i hemmet av vilka dottern Gudrun (född 1912) gift med Josef Stoltz (född 1912) nu äger fastigheten. Jan Orsa Pells dotter Nina gifte sig med en järnvägstjänsteman som hette Jäderström från Hälsingland och de bosatte sig i Gällivare. En av deras barn är Agda Rössel, tidigare verksam inom FN, nu ambassadör i Belgrad.

Det berättas att ovan nämnde Jan Orsa Pell en gång kom till staden för att sälja ett kalvskinn. Skinnhandlaren som betalade per styck tyckte att skinnet var väl litet varpå Pell svarade:
"- He rack då åt kalvom!"

7 Västra Hjoggböle 2:18
Olof Lindström, Jan Orsa Oll, övertog andra hälften efter sin far Johan Olofsson Lindström. Han var gift med Anna (efternamnet okänt) och de hade de hade en dotter Lisa ("Lill-Lisa") och en fosterson, Helmer Hägglund. Fastigheten bytte ägare ett par gånger. År 1915 köptes den av Nils Albin Östlund (1879-1962) från Bjäsön, Norsjö. Han gifte sig med Ingeborg Jonsson (född 1895) från Långviken. Av de nio barnen har sonen Börje (född 1921) med makan Elna (född Markström 1921) övertagit fastigheten.
Det berättas att Jan Orsa Oll en gång körde över Falmarksträsket, där var granbuskar utsatta för att markera var vägen gick. Han var onykter och började hälsa på buskarna. Till slut sade han:
"- Ni får ursäkta pojkar, jag hinner ej hälsa på er alla!"
En gång var han i slagsmål en lördagskväll i kyrkstaden i Skellefteå. På söndagsmorgon satt han vid älvstranden och plockade hår som blivit lösryckt vid slagsmålet:
"- Ja det ska jag säga, att alla kommer ni inte till kyrkogården!"
Det berättas att i Johan Olofsson kammare spökade det. Troll visade sig ofta i skepnader av människor. Man kunde tala med dem. De klagade bittert över att ett stenröse där de bott, hade blivit borttaget. De var emellertid ej tysta på nätterna, varför en präst tillkallades och han visade dem till ett berg bortom byn där de vistas än idag.
Vid ett tillfälle (på 1880-talet) arbetade man med att ta upp en stor sten ur jorden. Stenen satt fast och man beskyllde trollen för att hålla kvar den.
"- Ni får flytta in i stugukammaren!" sa någon åt dem och trollen flyttade.

8 Västra Hjoggböle Fastighet 17:1
Per Lundgren och hans hustru Greta, född Andersdotter, sålde hemmanet till sin dotter Lina och hennes man Nils Gotthard Markgren (1884-1935) från Renfors, Burträsk. Efter hustruns död sålde Markgren år 1918 hemmanet till Reinhold Andersson (1891-1964) från Gulltjärn, Bygdeå och hans hustru Jenny Nikolina Burström och hennes bror Arvid Burström (född 1888) från Gurkoträsk, Burträsk.
Makarna Anderssons son Karl-Erik (född 1924) med hustrun Kerstin (född Burstedt från Bureå) äger nu fastigheten. Grannfastigheten (Västra Hjoggböle 1:15) är sammanslagen med denna fastighet men bostadshuset med tomt äges av Nils Eriksson, son till Lambert Eriksson och hans hustru Frida, född Asplund. Nils Eriksson köpte gården av skomakaren Johan Norgren och hans hustru Elin, född Karlsson.

9 Västra Hjoggböle Fastighet 1:6
Förste kände ägare Janne Lundgren. Han sålde fastigheten 1910 till Edvard Rönnqvist (1880-1963). Rönnqvist var född i Lund, Skellefteå, och gifte sig med Emma Andersson, dotter till Karl Gustav Andersson. Rönnqvist hade en del förtroendeuppdrag, bland annat var han nämndeman och fjärdingsman. Han sålde fastigheten till sonen Hjalmar (född 1919) och hans hustru Nancy (född Lindberg 1919) från Lappvattnet, Burträsk. Bostadshuset äger Rönnqvist men jordbruksfastigheten är genom rationalisering sammanslaget med närliggande fastigheter, nr 1 0ch 9, som ägdes av Lambert Eriksson, fastighet nr 1, som ägdes av Johan Burman och fastighet nr1, som ägdes av Helge Andersson. Dessa fastigheter är nu en under beteckningen 45:1

På före detta Johan Burmans fastighet finns bostadshuset kvar och äges av Sixten Lindgren inflyttad från Burträsk socken och hans hustru Elaine. född Åhlund. Ovan nämnde Lambert eriksson var en idog och duktig jordbrukare. Han ägde en arbetsförmåga som var otrolig. Han följde med sin tid när det gällde att rationalisera inom jordbruket. Han köpte bland annat byns första självbindare under 1930-talet.

10 Västra Hjoggböle Fastighet 45:1
Ägare Henning Granberg (född 1929) och hans hustru Gudrun, född Enmark. År 1966 köpte de fastigheten av Helge Andersson och hans hustru Dagmar. Granberg med familj kom från Kusmark, Kågedalen. Han anlade 1969 byns första K.R.-jordbruk och byggde en ny ladugård med tornsilo.
Helge Andersson hade köpte fastigheten av sina föräldrar Hildur (född Marklund) och Konrad Andersson. De flyttade hit från Lappvattnet, Burträsk, då de köpte fastigheten av P.A. Burman, "Gästgivar'n fra Hjoggböl'". Burman är den förste av oss kände gästgivaren här i byn. Han var ett bygdeoriginal av stora mått. Han hade ett minne som förvånade många, när han berättade om svunna tider.
Han brukade ha anställda skjutskarlar. Der berättas att han hade en skjutsdräng som var lugn och saktmodig liksom hästen han körde. En gång skjutsade han en arg och vresig handelsresande som tyckte att det gick väl sakta. Måttet blev rågat, när hästen stannade för att göra sina behov:
"- Låter du hästen stanna för att skita?" sa resanden, varpå drängen genmälde:
"- Vi gör så, vi å!"
Från 1907 till 1926 var skjutsstation hos Johan Lidström i Hjoggböleforsen. För en stadsresa betalades 4 kronor, senare 7 kronor. Väglängden var 2 mil. Körkarlar var Karl Persson och Olof Eriksson.
Första telefonen installerades 1905 hos Lidström. 1917 fick byn telefonväxel och 1957 blev den automatiserad.

11 Västra Hjoggböle 3:10, nuvarande beteckning 3:38
Ägare Erik Karlman (född 1908), med hustrun Anna, född Karlsson 1901, dotter till Gustaf Edvard Karlsson och hans hustru Maria. De köpte fastigheten 1930 av Nils Efraims sterbhus. Lindström var född 1888, död 1925. Hans hustru Hilda, född Lindström 1889, död 1922. Nils Lindström var son till Janke Lindström, som var bror till Jan Orsa Pell (Per Lindström). Karlman innehar en mängd förtroendeuppdrag.


12 Västra Hjoggböle 12:1, nuvarande beteckning 12:3

Ägare Åke Andersson (född 1919) och hans hustru Anette (född Markström 1921 från Gamla Falmark). De köpte fastigheten av systrarna Elsa och Anna Holmstedt, döttrar till Per Holmstedt och hans hustru Anna. De hade en bror Seth, som dog vid 14 års ålder.
Det var sed i byn att när någon var död tog lärarinnan barnen med sig och gift för att se den döde. En del av cirkeldeltagarna var med vid detta tillfälle då ju Seth var skolbarn även han.

13 Västra Hjoggböle 3:8
Ägare Oskar Andersson (född 1908) och hans hustru Anna Charlotta (född Karlsson 1905). Oskar Andersson är son till CH Andersson (1875-1946) och hans hustru Anna (1877-1950) född Andersson-Nyström. CH Andersson var nämndeman och innehade dessutom en mängd andra förtroendeuppdrag. Han var en duktig skrivkarl och var ofta anlitad för skrivgöromål. Hans far, K G Andersson, inflyttade från Skellefteå och förvärvade fastigheten av en man vid namn Bergström.

14 Västra Hjoggböle 31:1 - Nr 44 Sjömans rote
Nuvarande ägare Edla Markgren, gift med Nils Gotthard Markgren (1884-1935). De köpte fastigheten av brodern och svågern Karl Anderson-Nyström. Förste kände ägare var en soldat vid namn Sjöman och än idag kallas stället för "Rotet". Det berättas att Sjöman, när hans hustru låg i barnsäng, själv låg med pigan. Detta kom till allmänhetens kännedom så en granne gick dit och förehöll honom i det olämpliga i detta, varpå Sjöman svarat:
"-Nanting gett man ta se för!" (- Någonting måste man företaga sig!)
Enligt byaprotokoll av den 1 maj 1889 försåldes gröda från 44 Sjömans rote för 43 kronor 50 öre.

15 Västra Hjoggböle 3:15, nuvarande beteckning 1:21
Förste kände ägare var Salmon Andersson och hans hustru Maria, född Johansson. Andersson var känd för att vara impulsiv och med ett ganska häftigt humör. Hans hustru var raka motsatsen - lugn, fryntlig, logisk och mycket gudfruktig. De förvärvade en tomt - det var inte mycket mer - av Erik Lundström från det utskifte som låg vid nuvarande Burträskvägen, där de byggde sin stuga och en liten ladugård. Förut hade de en liten stuga på tomten Nyhem, nuvarande Folke Lindbloms gårdsplan. Priset för tomten och en bit odlad mark var 100 kronor, det fick Andersson betala genom dagsverken. Makarna Andersson var både arbtessamma och duktiga. Sonen Edvin, som antog efternamnet Salomonsson, blev den som övertog fastigheten. Edvin var träarbetare och som sådan mycket skicklig.
Han gifte sig med Beda Karlsson, dotter till Postföreståndare Olof Karlsson och hans hustru Hulda, förr Lindqvist.
Salomonssons fick många barn av vilken sonen Kurt Salomonsson, författare, är mest känd. En tragisk händelse inträffade våren 1969 då Salomonsson under fiske drunknade i Hjoggböleträsket. Händelsen var så oförklarlig då Salomonsson var en erfaren fiskare och van att vara på sjön. Han var vid sin död på sitt 77:e levnadsår.


16 Västra Hjoggböle 11:2 - nuvarande beteckning 3:30
Före detta lärarbostaden äges av f.d. folkskolläraren Anders Ferdinand Häggström (född 1894) i Tväråbäck, Vännäs och hans hustru sjuksköterskan Amy Fredrika (född Staflund 1903) i Stackgrönnan, Skellefteå. Häggström var lärare här från 1921 till uppnådd pensionsålder. Han är mycket intresserad av litteratur och fornminneslämningar samt samlare av gamla saker. Makarna Häggström har byns största och finaste konstsamling.

17 Västra Hjoggböle 3:26
Ägare Severin Lindberg (född 1918) i Ragvaldsträsk och hans hustru Ebba (född 1921), dotter till Syster och Lambert Eriksson. Johan Hedström från Skellefteå köpte tomten av G E Karlson och byggde bostadshuset 1934. Han sålde sedan fastigheten till John Rönnqvist vilken sålde den till Albert Berggren från Gärdsmark och Berggren till Lindberg.

18 Västra Hjoggböle 3:31
Ägare Uno Rönnqvist (född 1907) och hans hustru Hildur Burman (född 1907) från Lappvattnet Burträsk. Tomten köpt av Hjalmar Karlsson från fastigheten 3:19, Rönnqvist byggde gården.

19 Västra Hjoggböle 33:2
Ägare Daniel Karlsson (född 1938) och hans hustru Kerstin (född gren 1939) från Falmark. Tomten är avstyckad från fastigheten 33:1. Gården byggdes av Karlsson år 1963.

20 Västra Hjoggböle "Långbacka" 3.29
Förste ägare var Erik Hägglund (1880-1962). Han hade i 30 års tid varit trotjänare hos G E Karlsson. Karlsson skänkte honom en tomt och byggde en stuga där Hägglund bodde till sin död. Han var gift med Valborg Hällberg från Skellefteå. Gården äges numera av deras släktingar i Skellefteå.

21 Västra Hjoggböle 3:14
Ägare Folke Lindblom. År 1892 köpte Johan Karlander tomten benämnd "Nyhem" nr 1 av Erik Lundström. Priset var 100 kronor. Karlander uppförde nödiga byggnader. Han sålde den sedan till Johan Andersson. Denne sålde den 1901 till Gustaf Degerfeldt vilken 1911 sålde den till Amanda Nyström senare gift med Hjalmar Nilsson. Denne sålde den 1917 till John Josef Lindblom (1882-1962) och hans hustru Emmy ( född Vahlberg 1889-1950). Sonen Folke med maka Gurli, född Granberg, köpte fastigheten 1954. Till fastigheten hör även jordbruksfastigheten nr 2:17 utan åbyggnader. Makarna Lindblom driver den affär de övertog i samband med fastighetsförvärvet. Det var Johan karlander som startade den affären.

22 Västra Hjoggböle 2:24
Ägare Hugo Hansson (född 1922) ifrån Nysätra socken och hans hustru Mariann (född Johansson 1930). Fru Hanssons föräldrar Oskar Johansson (1897-1963) och hans hustru Maria Karolina (född 1899) köpte tomten från fastigheten 2.11 och uppförde bostadshus 1932.

23 Västra Hjoggböle 3:19, nuvarande beteckning 3:36
Förutvarande ägare Gustav Hjalmar Karlsson (1899-1971) och hans hustru Märta Aurora (född Lindmark 19039 från Falmarksheden). Fastigheten är 1/3 av Karlssons föräldrars fastighet. Förste bebyggaren var en man vid namn Moses (efternamnet okänt) därav namnet "Mosebacke" där bostadshuset nu står. Karlssons uppförde nuvarande byggnader. Fastigheten har nu försålts till lantbruksnämnden. Sedan flera år tillbaka bor familjen i Skellefteå.

24 Västra Hjoggböle 2:11
Ägare Johan Einar Andersson (född 1900) och hans hustru Agnes Hildegard (född Pettersson 1907) i Tjärn, Burträsk. De köpte fastigheten 1955 av Arvid Lundkvist (1879-19??) och hans hustru Elin, född Lundgren. Dessa hade köpt av Lundkvists föräldrar Emma & Anton Lundkvist. Det var Emma Lundkvist "Antons Emma" som hade byns första affär.

25 Västra Hjoggböle 14.2
Ägare Rune Nilsson (född 1928) från Kålaboda och hans hustru Kerstin, född Sandström från Bureå. Bostadshus med verkstad byggdes 1953 av Gösta Söderlund (född 1923) från Burvik och gift med Ebba Lindblom (född 1920), dotter till Emmy och John Lindblom. Tomt avstyckat från 14:1.

26 Västra Hjoggböle 14.1
Ägare Bertil Lindkvist (född 1926) och hans hustru Yvonne (född Frimodig 1935) från Vallen, Lövånger. Lindkvist är son till Konrad Villiam Lindkvist (1893-1966) och hans hustru Beda Kristina (1897-1979) född Karlsson. Fastigheten tillkom genom delning av K V Lindkvist föräldrars fastighet genom förvärv av en mindre jordbruksfastighet. Där bodde förr en familj Hällström. Ingen vet varifrån eller vem dessa var. Men det berättas att när det en höstmorgon var frost och en av flickorna såg detta sade hon:
"- Hoppas det varit frost nere i byn också".

27 Västra Hjoggböle 2:9, nuvarande beteckning 2:35
Ägare Herman Antonius Lind (född 1899) och hans hustru Olga Maria (född Andersson 1904). Gården byggdes av Karl Pontus Pettersson. Det berättas timret till gården bar Pettersson själv hem från skogen. Han sålde sedan fastigheten till Johan Andersson som sålde den till Villiam Lindkvist. Han sålde den sedan 1912 till Helmer hägglund (1885-1966) och hans hustru Jenny, född i Avaviken Arjeplog. De sålde fastigheten 1929 till Lind, och flyttade sedan till Bureå. När Lindkvist 1912 sålde fastigheten till hägglund behöll han en tomt som det var meningen att bygga ett mejeri på. Något mejeribygge blev det inte utan tomten köptes av Anny Renman (född 1892) som nu äger den under beteckningen 2.13.

Om den förste ägaren Karl Pontus Pettersson berättas många historier.
Han var bonde och brunnsgrävare men även s.k. hästkarl. Bland annat hade han en häst som var en god springare. En gång hade han varit in till staden. Vid hemresan var det månljus och gott skidföre. Väl hemkommen satte han in hästen i stallet och utfodrade den. När han sedan kom ut, då först kom skuggan. Hästen hade sprungit från sin egen skugga. Pettersson flyttade sedan till Hjoggböleforsen. En gång hade han en häst som hette Pirum. Därav kom ordstävet "Djiv de Pirum nöuv va ve ve forsen, hall deil veinster nöuv va ve han (" lugna dig Pirum nu är vi i forsen, håll till vänster, nu är vi hemma)".

28 Västra Hjoggböle 2:20
Ägare Karl Martin Lindkvist (född 1933) och hans hustru Anny Viola Maria (Född Lövbom 1937) från Norrlångsträsk. De köpte fastigheten 1958 av Lindkvists föräldrar Karl Artur Lindkvist (1887-1967) och hans hustru Eva Emilia (1896-1969), född Boström från Lappvattnet, Burträsk. K A Lindkvist var son till Villiam Lindkvist och hans hustru Maria, född Lindmark från Lappvattnet. Fastigheten till släkten genom delning av stamfastigheten 2:23. Villiam Lindkvist uppförde nödiga byggnader. Till fastigheten hör även torpet nr 2:22.

29 Västra Hjoggböle 2:8
Ägare Petrus Renman ( född 1895), son till Johan Ferdinand Renman (1851-1926) och hans hustru Matilda (18??-1926), född Stenlund. Fru Renman var lärarinna. Efter sitt giftermål med Renman köpte de hennes föräldrars hemman. Petrus Renman har varit jordbrukare, djuruppfödare och byaslaktare. Han har även köpt slaktdjur. Han bor tillsammans med sin syster Anny (född 1892).

30 Västra Hjoggböle 2:25
Förste kände ägare en man vid namn Algot Marklund. Han sålde den till Adolf Nyström som sedan sålde den till Uno Lundberg. 1943 köptes den av Folke Fahlesson (född 1916) från Renbergsvattnet, Burträsk och hans hustru Sylvia (född Karlsson 1916) från Ragvaldsträsk. Fastigheten är en avstyckning från nuvarande fastigheten 2:18. Fahlesson utarrenderar jordbruket och bor med sin familj sedan några år tillbaka i Stockholm.

31 Västra Hjoggböle 2:15
Ägare Karl Elis Lindström (1887-1961) och hans hustru Hildi (född Norman 1898) från Bureå. Lindström var son till Per Lindström (Jan Orsa Pell). Gården är avsöndrad från stamfastigheten som gått i släkten i sju generationer. Man- och ekonomibyggnader uppfördes 1918 av Lindström.

32 Västra Hjoggböle 2:16
Ägare Erik Karlman och Josef Stoltz. Förutvarande ägare var Janne Lindström (död1939, "Pell-Janne"), son till Per Lindström. Lindström skötte sina fyra hektar åker kreaturslöst. Han var något av ett original. Han var snarfyndig och blev aldrig svarslös.

33 Västra Hjoggböle 30:1
Avstyckat från stamfastigheten 3:32, ägare Kurt Karlander (född 1932) och hans hustru Elsy (född Brännström 1932) från Brattfors, Burträsk. Bostadshus och ekonomibyggnader uppförda åren 1944-1956 av Karlanders far Bror Gabriel Karlander (1906-1964) och hans hustru Elsa Linneá (född Nyström 1908, död 1945) från Falmarksforsen. På fastigheten i en egen stuga bor även Kurt Karlanders farbror Rubin Karlander (född 1892).

34 Västra Hjoggböle 3:34
Ägare Knut Vigurd Alexander Nord (född 1924) och hans hustru Rut Helmi (född Hedman 1931) från Råstrand, Sorsele. Nord köpte fastigheten 1962 av Doris och Hilding Lindholm, vilka 1948 köpte den av Agnes och Einar Andersson. Anderssons far Johan Andersson som tidigare varit ägare byggde bostadshus och ekonomibyggnader i början på 1900-talet.

35 Västra Hjoggböle 3:23
Avstyckat av stamfastigheten 3:21. Konrad Lind (född 1897) och hans hustru Edla (född Johansson 1892-1953) byggde både bostadshus och ekonomibyggnader. Nuvarande ägare deras döttrar Elsie (född 1923) och Edit (född 1924). Den gamla byavägen gick över Linds gårdsplan och efter den vägen, strax väster om Linds bostadshus, finns en backe benämnd "Sara-Greta backen".
Där har funnits en husgrund, den syns delvis än idag och där har bott i stugan en person med namnet Sara-Greta. Vem hon egentligen var är det ingen nu levande som vet. Vad man vet är att hon var ogift och brukade ha ett par getter.

36 Västra Hjoggböle 26:1
Ägare Karl Henry Nord (född 1933), son till Ellen och Gunnar Nord och hans hustru Gunilla (född Boman 1939) från Åbyn, Burträsk. Förste kände ägare var Anton Nilsson Viklund. Näste ägare var en man vid namn Edvard Marklund, vilken sålde den till Aron Johansson Nord (1830-1915) och hans hustru Britta Stina Andersdotter (1835-1917). De inflyttade från Högberg, Norsjö. År 1903 sålde de fastigheten till sonen Karl Edvard (1881-1969) och hans hustru Emma Augusta (1885-1930), dotter till bonden Nils Nilsson Viklund och hans hustru Emma, född Abrahamsdotter. Fastigheten förvärvades sedan av sonen Karl Gunnar (1905-1962) och hans hustru Ellen Augusta Sorajda (född Lundmark 1912) från Långviken. Karl Nord byggde efter försäljningen av hemmanet en egen stuga på samma gårdsplan. Denna stuga bebos nu av Ellen Nord.

37 Hjoggböleliden 26:2
Gårdsfastigheten avstyckat från 26:1. Ägare Roy Säll (född 1928) och hans hustru Gerd (född Nord 1932). Huset byggdes 1932 av bröderna Gunnar och Gustav Nord. Nuvarande ägare är snickare, mattläggare m.m. och hans hustru hårfrisörska.
På samma gårdsplan fick K E Nords syster Teresia (1878-1935) och henens man Oskar Vikdahl (1882-1963) bygga en stuga på ofri grund. Grannarna skänkte timmer och forslade virket gratis till och från sågen. De hjälpte även till att bygga gården och uthusen. Dessa är nu bortrivna. Makarna Vikdahl var ofta anlitade som legodagsverkare, hon med brödbakning (hon var en skicklig tunnbrödsbagerska) och han med vedhuggning och jordbruksarbete. Vikdahl hade trots ringa skolgång en vacker handstil och tyckte om att skriva. Han författade många visor.

38 Hjoggböleliden 1:13
Ägare Hjalmar Westerlund (född 1918) i Torrberg, Norsjö, och hans hustru Agnes (född Brännström 1920) från Brännforsliden, Vindeln. De köpte fastigheten 1949 av Hjördis och Linus Burman vilka 1944 köpte den av Albert Marklund. Marklund var född 1886 i Drängsmark, död 1957, och gift med mejerskan Erika Eriksson (1877-1930) från Brännland, Umeå.
Fastigheten är en avstyckning från 17:1 och Marklund köpte den 1910 och uppförde både bostadshus och ekonomibyggnader. Han var en arbetsmyra av stora mått och många är de hektar mark han nyodlat.
Nuvarande ägaren har sålt djuren och utarrenderar jordbruket. Han har de senaste åren arbetat med virkesmätning men är även författare. På Vesterlunds skifte finns en kulle som kallas Björnklippen. Varifrån den fått sitt namn är det ingen som känner till. De äldre vill göra gällande att dör funnits björnar vid något tillfälle, vilket dock är tvivelaktigt.

39 Hjoggböleliden 1:17
Ägare Ragnar Eugen Häggmark (född 1915) från Sjöbotten och hans hustru Beda (född Stoltz 1913). Även denna fastighet är avstyckad från 17:1. Magnus Markgren, född i Renfors Burträsk och hans hustru Alvina, född Lindkvist från Hjoggböle, köpte avstyckningen och uppförde både bostadshus och ekonomibyggnader 1920. Dessa sålde fastigheten 1923 till Olof Samuel Stoltz (1882-1954) och hans hustru Hanna Fredrika Karlsson (1885-1965). Makarna Stoltz var födda i Ragvaldsträsk men flyttade till Hjoggböle från Kiruna där Stoltz varit gruvarbetare. År 1945 förvärvades fastigheten av dottern och svärsonen Häggmark vilka 1970 sålt jorden och skogen till lantbruksnämnden, men har kvar bostadshuset.
På denna fastighet, på norra sidan av vägen har funnits ett soldattorp benämnt "Dahlqvist Rote". Denna rote finns nämnt i handlingar från lag skifte 1843-1850.

40 Hjoggböleliden 18:1
Förste kände ägare Lars Mattsson Stenlund vilken 1864 sålde den till bondesonen Anton Nilsson Viklund. Förmodligen var näste ägare Olof Lundgren från Hjoggböle (1848-1922) och hans hustru Anna Lovisa Lundström (1850-1921) från Bergnäs.
Därnäst köptes den gemensamt av Lundgrens bror Per Lundgren och Nils Nilsson Viklund. Dessa sålde den 1887 till Johan Edvard Vahlberg (1862-1932) från Renfors, Burträsk och hans hustru Emma Karolina Andersdotter (1855-1938) från Hjoggböle.
Näste ägare var deras son Johan Rudolf (född 1896) och hans hustru Hanna Helena Karlsson (1894-1924) från Skråmträsk. Vahlberg gifte sig andra gången med Edit Maria Tjärnström (född 1902) från Svarttjärn, Burträsk. Deras son Rune Johannes (1933-1968) och hans hustru Linneá, född Lundström, köpte fastigheten. Den odlade jorden och byggnaderna har under 1971 sålts till lantbruksnämnden men skogen har dödsboet kvar.

41 Hjoggböleliden 5:4, nuvarande beteckning 5:32
Denna fastighet har varit i samma släkt i över 100 år. Förste kände ägare Nils Petter Persson, därefter dennes son Nils Nilsson Viklund (1840-1915) och hans hustru Emma Abrahamsdotter (1841-1916) från Burträsk. Därefter köptes den 1909 av deras son Johan Albin (1879-1939) och hans hustru Anna Margareta (född Holm 1885) från Ragvaldsträsk och 1949 köptes den av deras son nuvarande ägaren Ingvar Johannes Viklund (född 1924) och hans hustru Maj (1925-1965), född Lindkvist.
Nils Nilsson Viklund var byasmed och han tillverkade även liar. Som sådan var han känd i flera socknar. Han var även läsare vid byabönerna och en ofta anlitad skrivare vid auktioner och bouppteckningar då han hade en god handstil. Vid laga skifte under 1840-talet kom denna fastighets bagarstuga att stå på grannens ägor. Vi citerar:
"Nils Petter Persson hade gärna sett att hans bagarstuga kommit på egna ägor. Men då Mats Nilsson medgav att berörda hus skulle obehindrat få kvarstå och brukas av ägaren så länge det i brukbart skick befinnes, fann Nils Petter Persson sig därmed belåten".
Nämnda stuga stod kvar till 1945 då den såldes till kolved.

42 Hjoggböleliden 2:3, nuvarande beteckning 2:30
Ägare Bengt Sixten Stenmark (född 1922) och hans hustru Sirkka eva Maria (född Anttila 1923) från Muonio, Finland. De köpte fastigheten 1950 av Stenmarks föräldrar Karl Viktor (1887-1971) född i Hedensbyn och Anna Karolina Wahlberg (född 1887). Viktor Stenmark och hans bror Tyko som med sina föräldrar hade flyttat till Lillberget, Burträsk, köpte fastigheten 1918 av Per Johansson Lundgren (1854-1933) från Medle och hans son Nils Lundgren (1880-1942).
Per Johansson Lundgren köpte fastigheten 1885 av Anton Stenlund och förutvarande ägare var Mats Nilsson. Bröderna Stenmark drev jordbruket tillsammans i många år men 1929 övertog Viktor även broderns del.
Viktor Stenmark var en duktig jordbrukare men han var även snickare och träarbetare. Nuvarande ägaren har en del kommunala uppdrag.
 

>> Tillbaka till Kultur & Historia <<