Hjoggböle på kartan - 100 år sedan

 

Två kartor över Hjoggböle från 1901 som ger en ganska intressant vy på hur byn har förändrats på 100 år. Mycket är sig likt men man kan även skönja en del förändringar. Under respektive bild har jag nedtecknat mina egna kommentarer - vore väldigt intressant att höra andras synpunkter också. Maila mig mig gärna dessa.
Bild 1 visar huvudsakligen området Östra Hjoggböle, Sjön samt omgivningen mot Holmsvattnet.
Bild 2 visar Västra Hjoggböle, Forsen samt Falmarksheden.

 

Bild 1 - Östra Hjoggböle, Sjön samt området mot Holmsvattnet


Kommentarer kring bild nr. 1;
det som slår mig omgående är den väg ( eller egentligen stig ) som vi idag kallar Sandviksvägen. Att döma av denna karta tycks den ha varit den land-väg som hushållen i Bölesvik/Sandvik huvudsakligen nyttjat.
Idag, år 2002, kan man promenera denna väg med start från Östra Hjoggböle ( mittemot infarten till Rolf Häggström ), vidare österut där stigen delar sig på fastigheten 32:1. Där finns för övrigt en skylt idag märkt "Bölesvik".
Man ju också konstatera att någon bro över Mellanån ej existerar ( byggd 1954 ), så även ej heller någon större väg sträckan Östra Hjoggböle-Mellanån.
Området och bebyggelsen kring Sjön är förhållendevis lätt att identifiera med ett undantag - någon väg mot Bureå finns ej.

De odlade områdena som finns finns på kartan odlas i stort sett på samma sätt idag. Intressant att se är också hur byavägen går längs Bensbergets södra sluttning, en vägsträckning som är tämligen lätt att återfinna även idag.

 

 

Bild två - Västra Hjoggböle, Forsen samt Falmarksheden

Kommentarer kring bild nr. 1;
kartan över Västra Hjoggböle, Forsen samt Falmarksheden är förhållandevis lätt att känna igen. Burträskvägen byggdes i början av 1890-talet och har fortfarande idag samma sträckning.
Vägen mot Hjoggböleliden tycks ha delat sig i kurvan strax före Liden, Ragvaldsträsksvägen går i början av 1900-talet norr om bebyggelsen och vägen mot Bergnäs/Lillberget verkar i stort sett gå i samma sträckning som idag.

Vägdelen Forsen/Falmarksheden går vid denna tidpunkt helt annars, någon sträckning á dagens datum kan ej återfinnas ( Burevägen byggdes 1954-1956 ). Bureälven korsas vid Brännströmsforsen och man kan ana sig till ett fyrvägaskäl strax öster om där familjen Kent Nyström bor idag.

Björn Lindholm 18 oktober 2002


>> Tillbaka till Kultur & Historia <<