423 människor i Hjoggböle
- om 1890 års Folkräkning


Om Folkräkningen
Sedan några år tillbaka pågår ett omfattande registreringsarbete syftande till att digitalisera den s.k Folkräkningen för året 1890. I ett samarbete mellan ARKION och FORSKNINGSARKIVET görs delar av folkräkningen tillgängligt på Internet. I nuläget finns hela Västerbottens, Norrbottens, Jämtlands, Västernorrlands samt Värmlands län tillgängliga. Här finns personerna samlade i sin hemby, kärnfamiljen samlad i hushållet tillsammans med eventuellt tjänstefolk eller en föräldrageneration, med uppgift om namn, födelseår och födelseförsamling, yrke, civilstånd, kön och ytterligare ett antal uppgifter.

Delar av detta material görs nu genom Forskningsarkivets försorg fritt tillgängligt över Internet. Det är möjligt att söka efter personer eller grupper utifrån någon/några av följande uppgifter: hemförsamling, by, förnamn, efternamn, födelseförsamling, yrke, civilstånd och kön.

Det är dessutom möjligt att producera statistik över namn, yrken, byar mm för alla församlingar.

En återfunnen person i en folkräkningen ger grunddata (hemförsamling, by, namn, yrke, födelseår och födelseförsamling) så man snabbt kan gå vidare in i andra arkivhandlingar. Enklast är ingången till kyrkböckerna men mycket mer finns att upptäcka. Bara inom de statliga arkiven finns nära 400 kilometer arkivhandlingar att ta del av.

På Forskningsarkivet kan man ladda ner en omfattande manual som berör det mesta kring Folkräkningen, den kan du även ladda ner här

423 Hjoggbölebor - hur hittar jag dem
?
1890 finns 423 personer i Hjoggböle, klicka här för att se en sammanställning över alla namnen. Dessa personer hittar man relativt enkelt på Internet, på Forskningsarkivets hemsida (se länk nedan). Här kan du se ett exempel på vad en sökning kan ge för resultat. Ett tips vid sökning kan vara på sin plats: Om man söker på ortnamnet bör man vara medveten om stavningen; Hjoggböle stavas nämligen Hjåggböle, se separat bild.

Björn Lindholm

Forskningsarkivets söksida >>

Forskningsarkivets hemsida >>
 

>> Tillbaka till Kultur & Historia <<