Kulturplatser i Hjoggböle

Besöker du Hjoggböle är chansen god att du springer på trästolpar, ca 1 meter höga, med textlappar på. Dessa stolpar finns utplacerade lite varstans i byn och är en del av en kartläggning av gamla kulturplatser i byn. I samband med detta har ett häfte sammanställts, " Kulturplatser i Hjoggböle". Här finns 83 platser beskrivna och att antal kartor så att man på ett enkelt sätt hittar respektive plats i "geografin". Platser som finns beskrivna är bla:
- gamla stigar
- linsänke
- tjärdalar
- kolmilor
- vintervägar
- soldatroten
- likboden
- torpgrunder
- dammar där man hade kraftverk
- kvarn
 
Arbetet med sammanställningen/utmärkning av platser har gjorts av en arbetsgrupp i byn och hos några personer i denna grupp finns häftet att köpa. Häftet kostar 40:- och finns hos Sixten 800 46, Elsa 801 46 och Gunnar 801 92.
Till vänster ett utdrag ur häftet "Kulturplatser i Hjoggböle"
 

.

 

Tillbaka till Kultur & Historia