Byakartor från 1717

 
Tre stycken gamla byakartor från 1717-1718. Geometrisk avmätning av Hans Kruse. Kartorna visas i följande ordning: Västra Hjoggböle, Sjön/Hjoggböleforsen samt Östra Hjoggböle.
 Västra Hjoggböle


 

Sjön/Hjoggböleforsen

 

 
Östra Hjoggböle
 

Tillbaka till Kultur & Historia