foretag.gif (14024 bytes)

I Hjoggböle finns att antal företag. Under avdelningen "Företag i Hjoggböle" kommer dessa företag att presenteras. F öretagsnamn i vänstra kolumnen är klickbara och presenteras sålunda på egen sida.

 

 

 

 

 

 

 

 

Margaretha Holmlund - Keramiker

P-O's Kolvmakeri & Vapensmedja

Karolina Holmlunds Hemsida

NewiDesign
Tillbaka till entré-sidan

 

Håkans Blommor

Larssons Bröd
Ljusugnsbröd bakas i mindre skala. Laine & Håkan Larsson, tel: 0910-80020

Hjoggböle Såg
Timmerstugor, legosågning m.m. Håkan Eriksson, tel 0910-80175,80273

Holmlund Bygg
Roger Holmlund, tel 0910-80072