HJOGGBÖLE BYS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING


Föreningen är en modernisering av det som tidigare benämndes Byaman. Förändringen gjordes på grund av att Lantmäteriet krävde det.

Föreningen förvaltar samfälligheter som tillkom vid laga skifte för Hjoggböle bys skifteslag och fiske i byns vatten.
Allt fiske förutom efter kräftor är dock överlåtet till Bureälvens nedre fiskevårdsområde.

På mötet med lantmätaren valdes en styrelse bestående av Johan Strid, Marcus Vallström och ordförande Erik Lundmark.
Årsmöte kommer i fortsättningen att hållas under mars månad.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 31/12. Kallelse till årsmöte, protokoll och övrig information kommer att läggas upp här.


KALLELSER & DAGORDNINGAR

Kallelse till årsmöten 2019 för Hjoggböle byaman och Hjoggböle bys samfällighetsförening (HBS), den 13e mars 2019

Dagordning för byastämmans årsmöte den 13e mars 2019

Dagordning för Hjoggböle samfällighetsförenings årsmöte den 13e mars 2019

PROTOKOLL
Protokoll årsmöte 13/3 2019

Underlaget, som presenterades på årsmötet 13/3 2019, som ska följa med ansökan hos lantmäteriet (det kan bli justeringar av förslaget om något nytt kommer fram)

Protokoll avslut Hjoggböle Byaman 13/3 2019

Mötesprotokoll 2018-11-08

>> Tillbaka till Föreningar <<