Hjoggböle Byaförening

Protokoll styrelsemöte 2007-11-19

 

Närvarande:                                                                                                                              Kopia till:

Åke Stenlund, Sofie Falhgren, Robert Granberg,                                                                     Robert Eklund, Nicklas Lundberg,

Berit Norrby, Marianne Andersson, Susanne Nord,                                                               Karin Åhlander/Vestermark.

Frida Holmlund.  

                                                                                           

 

Protokoll/dagordning                                                                                                               Ansvarig

 

1. Åke hälsade alla välkomna och öppnade möte.

 

2. Åke har nu fått den mall som vi ska använda när vi ansöker om byapeng.

Styrelsen kom fram till att vi ska framföra en önskan om att samarbeta med

andra föreningar i byn.

Styrelsen kommer att bjuda in alla föreningar i byn till ett möte där vi informerar

om byapengen.                                  

Sökandet av byapeng kommer att ske nästa år. Att använda bidraget till nytt

golv på Folkets hus finns som förslag.

 

Åke informerade också om Lantbruksverkets EU- pengar,

( ca 30-40 miljarder som ska fördelas i hela Sverige).

Sveriges kommuner är indelade i så kallade Leaderområden. Skellefteå tillhör samma

område som Malå och Norsjö.

I varje område finns ett Leaderkontor som styrs av lokala representanter från ideell, offentlig

och privat sektor, en så kallad LAG- grupp. Det är LAG – gruppen som beslutar vilka

lokala projekt som ska få bidrag.

Som ideell förening kan man söka bidrag, men måste då kunna visa att det projekt föreningen

söker bidrag till leder till att förbättra förutsättningarna för något

av dessa mål:

 – Ökad konkurrenskraft inom jord och skogsbruk.

 – Förbättrad miljö på landsbygden.

 – Förbättrad livskvalitet och främjad utveckling av landsbygdens ekonomi.

 

3. Folkets Hus. 

 

– Räcket på balkongen måste åtgärdas. Är på gång.                                                       Robert E

– Nya skyltar nödutgång, nytt lås för nödutgången.                                                           Cecilia, Niklas

– Gruslass till FH:s gårdsplan planeras till våren.                                                                  Åke, Marianne

– Elementen ska ses över och ev. ska något element bytas ut.                                           Berit, Åke

– Nya eluttag ska installeras.                                                                                                    Berit, Åke 

– En hink sand behövs för att sanda framför Folkans ingång.                                            Robert G                           

– En sockel ska införskaffas till kylskåpet.                                                                             Åke

- ”Städgrejor” behöver handlas in.                                                                                          Marianne

                                                                                          

4. Arrangemang

 

Ann – Britt Strömberg kom med ett förslag för att få igång en

friskvårdssatsning i byn. Hon vill att vi ska föröka skapa fritidsaktiviteter som

kan passa för alla. Några förslag som kom upp under kvällen var:

Sparkrace, gå-lunka-löp-sträckor, gympa samt att hålla igång skidspåret.

Dessutom föreslog Ann-Britt ett poängsystem med handikapp så att alla

som deltar också har chans att vinna.

Styrelsen beslutade att dra igång 1-2 aktiviteter till våren och att sätta upp lådor,

där den som är ute och tränar kan skriva upp sig och få chans att bli ”byns mesta motionär”.

Styrelsen beslutade också att ta upp förslaget med skolan och informera resten av byn via Byaskvallret.

 

5. Ekonomi

– Marianne meddelade att hon hittills fått in 112 stycken medlemsavgifter.

Det hade också kommit in ca 3350:- i form av gåva.

Marianne informerade också om att det för närvarande finns 107000: -

på Byaföreningen konto, där pengarna är fördelade: 70000:- byaföreningen och

37000:- författarbyn.

– 10 timmar får vi debitera av kommunen för målningen av sargen på hockey

planen.  Styrelsen har beslutat att idrott föreningen får ta över frågan angående sargen.

Skolan har beslutat att sargen ska få vara kvar.                                                                           Åke

– Nya regler angående bidrag till samlingslokaler.

Representanter från kommunen kommer att höra av sig angående ett informations

möte.  Åke, Cecilia och Marianne kommer att närvara. Detta kommer att ske under

januari månad.

– Pub kvällen gav ett netto på ca: 7050,50:-

 

6. Byaskvallret

Detta kommer i nästa nummer av byaskvallret. Vecka 50.

 

– Interljuv om Öppna förskola i bönhuset

– Reportage om Lilla Idol.                                                                                                                Åke

– Friskvårdssatsning i byn.

– Byapengen.

– Förslag kom också in om att göra reportage om de nyinflyttade i byn.

                                                                                                                                                   

7. Författarbyn

 

– Torgny Lindgren var på besök i byn och besökte Sjöns bönhus.

– Bönhusföreningen antog styrelsens förslag. Författarbyn betalar 1200:- i hyra/år och

serverings nettot delas med 70% till författarbyn och 30% till bönhusföreningen.

 

8. Träskstigen

 

Tillgång till ved längst Träskstigen kollas upp.                                                                Robert G

– Flytta ett av vindskydden till soligare läge längst Träskstigen, flytten kollas upp

med markägare, samt skoterklubben.                                                                                      Robert G, Niklas

 

9. Övriga frågor

 

Lördagen den 19 januari blir det styrelsefest med respektive.

Festen hålls på Folkan och maten tags vi catering.                                                              Marianne

En inbjudan kommer att skickas ut.                                                                                         Marianne, Åke

– Yoga instruktören blev för dyr, men Susanne tipsade om en vän som kanske har

tid att leda någon form av aktivitet till våren.                                                                        Susanne

– En ny medlem till festkommittén behövs, Camilla Wikström är föreslagen.                  Robert E

– Susanne meddelade att ljudnivån var hög på Pub kvällen och funderade om det

gick att åtgärda på något sätt, exempelvis med akustikplattor.

– Styrelsen diskuterad sopsorteringen på Folkan och kom fram till att vi ska byta

mot en stor grön tunna och skippa den bruna.

  – Styrelsen beslutade att städa upp ”gamla klubbrummet” efter nyår. Styrelsen

beslutade också att märka upp var saker ska vara i köket och i ”stolrummet”.

 

10. Nästa möte

 

Den 8 jan klockan 19:00. Robert E tar fika.

 

Om man inte kan delta på planerat möte ska man meddela Åke senast 2 dagar

innan möte så att möjlighet finns att planera om mötet, ifall inte tillräckligt många kan närvara.

 

Sekreterare: Berit Norrby