Mötesprotokoll styrelsemöte

Hjoggböle Byaförening 9 januari 2011.

 

Närvarande: Åke Stenlund, Cecila Lindmark, Mikael Säll, Torbjörn Häggmark

 

 

Genomgång av föregående protokoll. Protokollet lästes upp och godkändes.

 

Resultat av Julmarknad: 6 475:- (varav kalendrar står för 4 050:- och resterande från lotterier och fikaförsäljning)

 

Kalenderförsäljningen har hitills dragit in 9 844:- men mer pengar är att vänta. Det finns 15 st kvar att sälja. Vi gör ett sista ryck att bli av med dom. Ring vänner och bekanta!!

 

På golvkontot finns just nu 42 902:- och enligt ett preliminärt underlag som byggruppen tagit fram har vi nu tillräckligt för att dra igång projektet. Byggruppen samlas och börjar sätta samman ett lämpligt bygglag. Preliminär byggstart blir efter skolavslutningen.

 

En utförligare ekonomisk rapport kommer på årsmötet, men föreningens kassa finns fn lite drygt 93 000:-, varav ca 22 000:- tillhör författarbyn. Tillkommer gör ett par handkassor. Årets resultat är preliminärt 31 150:-, elkostnad  2010 ca 28 800:-.

 

Vi kommer att genomföra ännu en skrotinsamling till våren, 9-22 maj.

 

Vi behöver en ny valberedning. Åke har fått ett par namn har ska prata med.

 

Pubgruppen ska träffas och sätta ihop ett pukvällsförslag till nästa möte.

 

Övriga frågor. Cecilia sätter samman sin årsrapport om nyttjandet av Folkan. Torbjörn ska kolla om en lämplig rullställning till sopsäckshållarna.

 

 

Vid protokollet: Torbjörn Häggmark