Hjoggböle Byaförening

Protokoll styrelsemöte 2009-03-22

 

Närvarande:                                                                                                                 Kopia till:

Åke Stenlund, Robert Eklund,                                                                                    Robert Granberg, Nicklas Lundberg,

Berit Norrby, Sofie Falhgren, Frida Holmlund                                                           Karin Åhlander/ WestermarkRigmor Jansson, Marine Säll/Vesterberg.

                                                                                                                   

Protokoll/dagordning                                                                                                                                            Ansvarig

 

1. Åke hälsade alla välkomna och öppnade möte.

 

2. Styrelsen blev informerad om att det nya köket till Folkan skulle levereras

den 24/3.

Vi bestämde därför att styrelsen skulle träffas på onsdag kväll vecka 13 för

att montera ihop stommarna till köket samt att ev. måla taket i köket.

Senare under v.15 och v.16 kommer det gamla köket att rivas ut och det nya att monteras in.

Maria Andersson har blivit tillfrågad om att tapetsera köket.                                                                       Frida och Sofie

Styrelsen diskuterade också ev. om att lägga in en ny matta i köket.

 

3. Åke informerad om byaföreningens årsmöte den 20 april.

Valberedningen har börjat sitt jobb med att ring runt till sittande styrelse medlemmar, samt

att hitta nya som kan vara intresserade av sitta med i styrelsen.

Valberedningen har även utökats med Torbjörn Häggmark.

Inför årsmötet kommer Berit tillsammans med Åke att skriva ihop byaföreningens

årsberättelse.

 

4. Folkets Hus. 

– Robert E har fixat sand till sandningen utanför Folkan.

– Åke och Robert E har fixat värmepumparna som inte

fungerat ordentligt pga.nedisning.

 

5. Arrangemang

Maj brasan den 30 april. Kören Dacapo kommer och sjunger tillsammans

med byborna, för en kostnad på 500:-

Byaföreningen kommer även i år att bjuda på korv och fika.

 

6. Texta

8 stycken har sökt båtplats vid Texta.

 

9. Författarbyn

Författarbyn kommer även i år att stå på Vårmässan i Skellefteå den 8-10 maj.

Den 16 maj kommer en busslass till Sjön.

 

10. Övriga frågor

Byaföreningen har fått en egen låsbar postlåda vid Folkan, Åke och Berit

kommer att ta hand om den post som kommer.

Adressen är : Byaföreningen

Hjoggböle 146 931 94  Skellefteå.

- En Hälsolåda finns nu även uppsatt vid Elljusspåret.

- Berit kommer att skicka ett mail till Erik Lundmark ang. röjning på Ryssholmen.

- Fram till v.15 finns det en skottningslista. Sofie ska tillsammans med Marianne söka

bidrag för skottning av ishockeyplanen. Sofie spårar upp skottningslistan.

 

 

 

 

11. Nästa möte

 

20 April efter årsmötet.

Om man inte kan delta på planerat möte ska man meddela Åke senast 2 dagar

innan möte så att möjlighet finns att planera om mötet, ifall inte tillräckligt många kan närvara.

 

Sekreterare: Berit Norrby