Hjoggböle Byaförening

 

Protokoll styrelsemöte 2009-11-08

 

Närvarande: Frida Holmlund, Cecilia Lindmark, Niklas Lundberg, Åke Stenlund, Berit Norrby, Torbjörn Häggmark, Robert Eklund, Marine Säll/Vesterberg.

 

Kopia till: Rigmor Jansson,  Robert Granberg.

 

Protokoll/dagordning

1. Åke hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 

2. Åke informerade om att Bönhusföreningen sagt upp fika avtalet med Författarbyn. Som avtalet ser ut nu så delar föreningarna fika inteckningarna med 70% till Författarbyn och 30% till Bönhusföreningen.

 

3. Röjningen av träd och ris på Ryssholmen kommer att ske i vinter när man kan ta sig dit på skoter.

 

4. Styrelsen beslöt att ändra datumet för After Work puben till den 29/1 och att ha öppet mellan 18,00-24,00.

 

6. Torbjörn visade upp förslaget på tider för styrelsens möten. Styrelsen klubbade den 17 jan, 28 feb, 18 april, då även årsmötet hålls, samt den 30 maj.

Alla möten hålls på en söndag med start klockan 19,00.

 

7. Åke informerade styrelsen om att han pratat med trubaduren Gunnar Enqvist ang. en berättarafton.

Gunnar har lovat komma och tar inget betalt. Han kommer att erbjuda ett program med berättelser från 30,40 och 50-talet som utspelar sig i Hjoggböle trakten som han varvar med sång. En entré avgift på

50:- (fika ingår då i priset), kommer att tas.

Styrelsen kom fram till ett förslag till datum, söndagen den 14 feb. Åke pratar med Gunnar ang. detta.

 

8. Julmarknaden  6 dec.

Marknaden hålls öppen mellan klockan 11,00-15,00.

Styrelsen har servering uppe i klubbrummet där man kan köpa kaffe eller must och en skinkmacka.

Frida är serveringsansvarig. Berit och Rigmor kommer också att hjälpa till vid serveringen.

Ner i baren kommer Åke och Torbjörn att sälja lotter och böcker, samt att bjuda på glögg.

En tomte , (Torbjörn), kommer även i år att gå runt och dela ut skumtomtar till barnen.

En liten kom ihåg lista:

- Granar och granris utanför Folkan fixar Niklas och Marine.

- Julmusik fixar Torbjörn.

- Annonseringen fixar Åke.

- Växelkassa (1500:-) fixar Marine

- Inköp till serveringen, samt en kokplatta och glögg kastrull fixar Cilla.

Loppisbord och granen ställs upp på lördagen den 5dec. Klockan 15,00.

 

9.Övriga frågor

Cilla framförde ett förslag om att byborna kan vara med och “sponsra” ett nytt golv i Folkan.

Förslaget går ut på att alla byn som vill skänker 400-500 kr som oavkortat går till att byta golvet i Folkan.

Styrelsen tyckte förslaget var bra och Åke kommer att ta in offerter för att se hur mycket ett golvbyte går på, samt att kolla upp med kommunen ang. eventuellt bidrag till golvet.

I samband med att Byaförenings skickar ut inbetalningskort till medlemsavgiften kommer man att göra ett tillägg där byborna har chansen att skänka en “gåva” till golvet.

 

 

 

10. Nästa möte

Den 17 januari klockan 19.00

 

Om man inte kan delta på planerat möte ska man meddela Åke senast två dagar innan möte så att

möjlighet finns att planera om mötet, ifall inte tillräckligt många kan närvara.

 

Sekreterare: Berit Norrby