Hjoggböle Byaförening

Protokoll Styrelsemöte 2012-02-19

 

            Närvarande: Åke Stenlund, Torbjörn Häggmark, Robert Eklund och Lisbeth Tjärnström

 

  • Förra protokollet lästes upp av Åke   

 

  • Torbjörn har varit i kontakt med Björn om ändring av informationen på hemsidan.

 

  •  En luftvärme pump går, den andra fungerar ej och är avstängd.

           

  • Bredband: Åke och Torbjörn har varit på möte med representant från YIT. Det finns avsatt 500 milj på 3år för utbyggnad ( det mesta av detta är avsatt för inlandet) så vi har inte så stor chans att få bidrag. Kostnad projekteras7räknas till varje fastighet. Det finns 24 intressenter. Skellefteå kraft vill avvakta med att göra något åt nätet innan den femåriga garantin gått ut.

 

  •  Fartbegränsning till 70 km genom Sjön. Cecilia har skickat en ansökan  till trafikverket region nord om en 70 skylt att sätta upp innan ankomst till sjön från Bureå hållet

 

  • Hjoggböle kalender 2012: Vi har sålt så det går jämt upp ekonomiskt, Styrelsen bestämde att lotta ut några kalendrar i motionslotteriet.

 

  •  Vi har fått en vattenskada i hallen på Folkan på grund av sönderfruset rör på damtoaletten. Självrisken på försäkringen är 9000:-. En ny vinylmatta kostar 170kr/ m2 gör ca 5000:- för en ny matta. Vi diskuterade om vi ska anlita någon för att lägga in mattan. Åke kontaktar försäkringsbolaget

 

  • Med anledning av kommande årsmöte så tillfrågar Åke och Torbjörn Ulf Nyström och Per- Arne Säll om de kan ingå i valberedningen.

 

  • Ekonomi: Postgiro 45365:- handkassa ca 14000:- . uthyrning ca 3000. Likvida medel , postgiro samt kassa 114000:-

Elkostnaden har varit mycket lägre under 2011 28700:- mot 35457:- 2010. nettokostnad för reparation och underhåll 38000:- . )8 personer har betalat medlemsavgift under 2011 och vi har fått 4900:- i frivilliga gåvor.

 

  • Styrelsen beslöt att anordna en majbrasa , samt fika försäljning

                                    

 

 

 

 

 

Vid pennan Lisbeth Tjärnström

 

 

 

 

 

 

 

 

Att göra lista 2012

 

  

 

1.     Att få igång luftvärmepumpen

2.     Ny armatur på herrtoan

3.     NY utvändig belysning / armatur på knutarna

4.     Grusa vägen runt Folkan

5.     Bygga serveringsutrymmet/ baren

6.     Utvändig målning av fasaden

7.     Byte av nockplåt

8.     Isolera vattenledning vid golvet i städskrubben

9.     Skaffa kärra för stoltransport

10. Fylla upp vid handicamprampen

11. Extra trappsteg vid nödutgåmgdtrappen

12. Ny låsmekanik vid nödutgången

13. Åtgärda vattenskadan