Hjoggböle Byaförening

Protokoll Styrelsemöte 2012-01-08

 

            Närvarande: Åke Stenlund, Torbjörn Häggmark, Cecilia Lindmark och Lisbeth Tjärnström

 

 • Förra protokollet lästes upp av Åke   

 

 • Frågan om alternativ för hand havande av Hemsidan är ej lönt att ändra för mycket jobb och genererar för lite skillnad ekonomiskt

 

 •  Höger luftvärmepump vet vi ej  läget då Robert ej var närvarande på mötet.

           

 • Bredband, har ej hänt något nytt på denna front.

 

 •  Fartbegränsning till 70 km genom Sjön. Cecilia ska göra en ansökan

 

 • Hjoggbölekalender 2012: Vi har sålt 50 st hittills. Vi i styrelsen kontaktar Hjoggbölebor och försöker sälja fler kalendrar.

 

 •  Aktivitetsrapport för år 2011. Vi har haft 69 aktiviteter på Folkan trots att vi haft stora salen stängd under hösten

 

 • Styrelsen beslöt att från och med detta möte så skrotas städlistan på Folkan. Den som hyr folkan, har en aktivitet städar också efter sig. Så kommer styrelsen att ha ett par storstädningar per år.

 

 • Stadgeändring kommer att ske därför kommer vi att ha ett medlemsmöte 24/3. Årsmötet är den 23/4. Dessa möten kommer att annonseras ut på hemsidan , i Byaskvallret och på anslagstavlorna.

 

 • Från 15 januari nytt telefonnummer för att hyra Folkan, kommer att annonseras om detta och det nya numret finns också på hemsidan.

 

 

 • Vi behöver 2 personer till valberedningen, Vi kollar om det finns någon som kan ställa upp från västra Hjoggböle, Hjoggböleliden eller Hjoggböleforsen

 

 

 • Torbjörn kommer att gå igenom och uppdatera hemsidan tillsammans med Björn

 

 

 

 

 

Vid pennan Lisbeth Tjärnström