Hjoggböle Byaförening

Protokoll Styrelsemöte 2011-10-02

 

            Närvarande: Åke Stenlund, Torbjörn Häggmark, Cecilia Lindmark och Lisbeth Tjärnström