Hjoggböle Byaförening

Protokoll Styrelsemöte 2011-08-21

 

            Närvarande: Åke Stenlund, Torbjörn Häggmark, Robert Eklund, Cecilia Lindmark och                   

                                 Lisbeth Tjärnström