Hjoggböle Byaförening

Protokoll Styrelsemöte 2010-11-21

 

    

            Närvarande: Åke Stenlund, Torbjörn Häggmark, Robert Eklund, Rigmor Jansson

            Cecilia Lindmark, Lisbeth Tjärnström          

 

 

  • Förra protokollet lästes upp av Åke

 

  • Anpassning och justering av lokalerna ur handikappsynpunkt: Åsa Vallin Skellefteå kommun fritidsnämnden har tittat på lokalerna och vi måste göra följande åtgärder för att få lokalbidraget. Ledstång på höger sida och fällbara handtag till dam/ handikapptoaletten, Robert E ordnar detta. Nedersta trappsteget markeras med gulsvart tejp Åke har ordnat detta. Lite grus nedanför rampen för att plana ut nivåskillnaden, detta får ske till våren.

            När åtgärderna är gjorda ska rapport skickas till Åsa Vallin.

            Hon mätte även upp uthyrnings ytan till 234 kvadratmeter en ökning mot tidigare noterat197                     

      Detta genererar högre lokalbidrag.

 

  • Vi har fått avslag på vår ansökan om extra bidrag till golvet på folkan med motiveringen att de måste behandla alla föreningar lika.

Byggruppen får i uppdrag att göra en exakt kalkyl för kostnaden av golvet, så vi kan se hur vi ligger till. Vi får ange tid för arbete och planeringsmöten och får ersättning med 190 kr / mantimme.    

 

  • Byaskyltar och anslagstavlor: Dessa har fått en del skavanker och behöver ses över till våren.

 

  • Ungdomsprojekt/ Byautvecklingsrådet: Ungdomsgrupper med ungdommar upp till en ålder av 25 år kan få bidrag upp till 2000 kr från kommunen till olika projekt, men de måste ansöka om det Info om detta läggs ut på hemsidan och i Byaskvallret.

 

  • Pubkvällar och tillstånd till alkoholförtäring: Torbjörn informerade om att det finns 2 typer av tillstånd samt att det ska komma nya regler för detta i december. Vi beslöt att pubgruppen får ha ett möte efter nyår och diskutera hur vi löser detta.      

           

  • Bredbandsenkät: Åke informerade att det är 23 som anmält intresse för uppkoppling. Åke skickar in detta till Skellefteå kraft som kontaktar en entreprenör som driver projektet och som också bestämmer priset och då får de som anmält sig ta ställning till om de vill gå vidare.

 

  • Julmarknaden 27/11: Vi planerade denna.

 

  • Nästa styrelsemöte 110109

 

 

     Sekreterare Lisbeth Tjärnström