Hjoggböle Byaförening

Protokoll Styrelsemöte 2010-10-10

 

    

            Närvarande: Åke Stenlund, Cecilia Lindmark, Torbjörn Häggmark, Lisbeth Tjärnström

 

 

 

Cecilia tog upp frågan om tvätt av skurtrasor och moppar. Mikael Säll vår nya ”hustomte” tillfrågas om detta samt inköp av lågenergilampor.

 

Bygg grupp;  Åke Stenlund, Per Lidman, Torbjörn Häggmark och Mikael Säll.

            Familjeaktivitets grupp; Lisbeth Tjärnström som tillfrågar Rigmor Jansson och Frida

            Holmlund.             

 

 

 

           

 

 

 

     Sekreterare Lisbeth Tjärnström