Hjoggböle Byaförening

Protokoll Styrelsemöte 2010-08-22

 

      Närvarande: Åke Stenlund, Cecilia Lindmark, Nicklas Lundberg, Mikael Säll, Lisbeth Tjärnström

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 Upprop om deltagande i dessa grupper kommer i Byaskvallret och på hemsidan. Kontaktpersoner för förfrågningar runt detta är Åke Stenlund och Cecilia Lindmark.

 

 

            Torbjörn kommer att ha med en offert till nästa styrelsemöte

 

 

 

 

 

     Sekreterare Lisbeth Tjärnström