Hjoggböle Byaförening

Protokoll Styrelsemöte 2010-05-30

 

      Närvarande: Åken Stenlund, Cecilia Lindmark, Torbjörn Häggmark, Nicklas Lindberg, Robert                                       

      Eklund, Lisbeth Tjärnström

 

      Vi började med att städa utemiljö och förråd i folkets hus.

      Vi inventerade husgeråd, bestick och mellan stora skålar behöver kompletteras.

 

 

Styrelsen beslöt att avslå ansökan på grund av att Folkets hus behöver nytt golv samt att det måste finnas medel till driften av ” Folkan”

 

 

 

 

 

           

 

 

 

     Sekreterare Lisbeth Tjärnström