Hjoggböle Byaförening

 

Protokoll styrelsemöte 2008-11-04

 

Närvarande: !!.

.

Kopia till:!.

Sofie Fahlgen, Åke Stenlund, Robert Eklund,!.

Robert Granberg, Karin Åhlander/Westermark

Rigmor Jansson, Nciklas Lundberg, Frida Holmlund Berit Norrby

och Marine Westerberg/Säll!.

!!.

 

 

1. Kassörsfrågan är ännu olöst. Jörgen Johansson som är ekonom och revisor är intresserad av att ställa upp men har hälsoproblem. Robert E eller Marine tar kontakt med Camilla Hansen, Falmarksheden som kan vara en kandidat.

 

2. Träskstigen

Beslöts att den skall röjas till våren. Främst är det den norra delen av stigen som behöver åtgärdas.

 

3. Bidrag från Boverket

Åke har fullföljt ansökan till Boverket om nytt golv i Folkets Hus. Skriftligt besked från Boverket kommer senast i december detta år.

 

4. Hockeyplanen

Det s kl skottningsbidraget för hockeyplanen vid skolan har utbetalats med 21.000 kronor. Enligt tidigare beslut skall bidraget delas lika med HIF. Björn Lindholm och Johan Strid har meddelat att man vill få avlösning när det gäller grundspolning och underhåll av isen på banan. Dessutom behöver fler och nya personer in på turlistan för skottning av banan.

Följande beslöts:

 

- Åke vädjar till Björn och Johan om en sista insats ev tillsammans med Niclas Säll som kanske kan ta över.

- HIF kontaktas för att aktivera sin medlemmar kring banan och dess skötsel.

- Via skolan skall vi gå ut med information till elevernas föräldrar för att få fler att ställa upp på skottningslistan.

 

5. Bredbandsenkäten

har nu 23 anmälda intressenter. Per Erik Nilsson på Skellefteå Kraft är handläggare av den inskickade listan med önskemål om uppkoppling mot bredbandet genom byn. Kommunen kommer också ha ett ord med i laget när det gäller beslutet.

- Om ny information kommer inom kort redovisas denna i Byaskvallrets decembernummer utlovade Åke.

 

6. Folkets Hus

Robert E kollar upp varför städningen stannat av och spårar upp städnyckel så att turordningen börjar rulla på

igen.

-Räcket på balkongen måste åtgärdas. Är på gång enligt Robert E.

-Backarna för sandningssand är på plats. Skall fyllas. Ansvarig Robert Granberg

-Inköp av städmaterial enligt listan i städskrubben ordnas. Ansvarig Robert Granberg

-Förslag till renovering och ny inredning av köket redovisades av Frida.

Förslaget skall nu till nästa möte prissättas för kommande beslut ( Ansvariga Frida och Nicklas )

Installation och målning utförs efter nyår.

- Cecilia har införskaffat en extra uppsättning uthyrningsnycklar då vi har många långtidshyresgäster som av praktiska orsaker får egna nycklar.

 

7. Badplatsen/Texta

Ingen skadegörelse i sommar kunde Robert E rapportera efter att ha vinterställt badplatsen. Bra!

 

parkeringsdäck / solskydd för barnvagnar planeras inför nästa sommar.

– båtplatsen/båtbryggan. Ansökan om dispens från strandskyddet och anmälan om uppläggning av muddermassor har skickats in till Länsstyrelsen. Tveksamt om muddring/grävning kommer att kunna utföras i höst. Massorna som grävs upp skall användas till att bygga ut P-platsen vid badet.

Sammanlagt 6 båtplatser är bokade vid bryggan i nuläget.

– Virke till bord i “lusthuset” är inköpt och bordet ska vara klart till säsongen lovart Robert E.

 

8. Röjning av FH tomten utfördes 5 oktober enligt plan.

 

9. Byaskvallret kommer i slutet av nov. Skall bl a innehålla annonssida för Julmarknaden den 7 december.

Även uppslag och idéer till nya byaskyltar skall efterlysas.

10. Arrangemang:

 

-Pubkväll den 21 november på initiativ av den “gamla” festkommittén. Inköp före och städning efteråt fördelat. Fattas bemanning till sista passet i baren. Reklamlapp i postlådorna samt affischer ut efter 9 nov.

Ansvarig Åke.

 

-Julmarknaden 7 dec. Sex-sju bord bokade. Byaföreningen säljer lotter. Vinster skänks av de som bokat bord.

Övrigt: Servering av glögg, kaffe och skinksmörgåsar, julmusik, julgran mm

Slutliga detaljer vid nästa möte den 1 dec.

 

- Majbrasa till våren: Nicklas fick klartecken att bygga på den påbörjade brasan i närheten av den som brändes ner i fjol. Ladan vid stranden nu under tak och kan nyttjas för serveringen.

DaCAPO heter kören som är bokad för en liten vårkonsert.

 

11. Motionsdragningen den 15 nov. Åke sköter detta. Vinster bl a ryggsäckar från Scania.

12. Barnaktivitet. Sofie redogjorde för önskemål om bidrag till föräldrar som vill sysselsätta småttingarna i byn med aktiviteter bl a på Folkan. Beslut: Byaföreningen står för kostnaderna upp till 500 kronor för inköp av

bullar, korv och annat i samband med aktiviteterna.

 

13. Nästa Möte.

MÅNDAG 1 DECEMBER KL 19.00 Folkan

 

-Detaljer inför Julmarknaden

-Beslut om inköp av inredning till köket

( inget fika = kort möte )

Noterat av: Åke Stenlund i ord sekr frånvaro.