Hjoggböle Byaförening

Protokoll styrelsemöte 2008-08-26

 

Närvarande:                                                                                                                      Kopia till:

Åke Stenlund, Robert Eklund, Rigmor Jansson,                                                              Robert Granberg,

Niklas Lundberg, Berit Norrby, Sofie Falhgren,                                                             Karin Åhlander/ Westermark.

Frida Holmlund, Marine Säll/Västerberg.                     

                                                                                                                   

Protokoll/dagordning                                                                                                               Ansvarig

 

1. Åke hälsade alla välkomna och öppnade möte.

 

2. Frågan om vem som ska ta över arbetet som kassör diskuterades.

Inget beslut fattades men styrelsen lovade att kolla upp om det finns någon i

byn som kan passa för uppgiften.

Fram till årsskiftet har styrelsen förra kassören Marianne Andersson lovat

att betala byaföreningens räkningar samt sköta bokföringen.

 

3. Sofie sköter bevakningslistan för bidrag att söka.

*Ansökan för badplatsen Texta är inskickat och Sofie ska även skicka in

ansökan angående bidrag gällande friluftsliv samt kanot leden .

När det gäller bidrag rörande kanot leden finns det 400: - att söka, då

föreningen får 100kr/ km för årligt underhåll.

*Styrelsen beslöt att även i år söka pengar från Boverket.

Boverket kan bistå med pengar till allmänna lokaler som främjar ungdomsverksamheten.

Byaföreningen vill att pengarna ska gå till ett nytt golv i Folketshus och hoppas

att få hjälp av HIF för att poängtera nyttan av en bra lokal för sport och andra

verksamheter som gynnar barnen i byn.

Styrelsen beslutade att justera projektbeskrivningen och begära anstånd med uppgifterna        Åke

till den 15  okt. I ansökan kommer stor vikt att läggas på barnens nytta av bra lokaler för 

utövande av idrott.                                                                                                                  

*Kommunens bidrag till skötseln av ishockey sargen kommer även i år att delas mellan

Byaföreningen och HIF. Men styrelsen vill lägga vikt på att pengarna ska användas till

ungdomarnas behov och kommer att meddela HIF detta.                                                           Åke

 

4. Kräftfisket i augusti drog in 1000:- till byaföreningen då 25 st. kräftfiskekort

blev sålda.

Enligt fångs rapporterna drogs 453 st. godkända kräftor upp och 129st. blev återsatta.                                                            

 

5. Det är 17 hushåll som anmält intresse för Bredbandsuppkoppling. Åke kommer

att skicka in listan till Skelleftekraft.

                            

6. Folkets Hus. 

 

– Räcket på balkongen måste åtgärdas. Är på gång.                                                                  Robert E

– Röja ris runt Folkets Hus i höst.  

– Systembackar kommer att införskaffas som sandlådor.                                                           Marine

– Köket ska fortsätta fräschas upp – målas

                                                       – fler köksskåp

                                                       – ny diskbänk och blandare.

 Sofie, Berit, Frida, Marine och Rigmor kollar upp förslag till köket 10 sept. Kl: 20.00.

                                                                             

 

 

 

 

 

7. Arrangemang

 

– ”Röjardag” kring Folketshus sön. 5 okt. Åke annonserar i Byaskvallret.

– Julmarknad den 7 dec. Med försäljning av diverse saker och fika som tillhör julen samt

Möjlighet för byns skapar förmågor att ställa ut sina alster.

Intresse anm. kommer att finnas med i nästa nummer av Byaskvallret.

 

8. Ekonomi

 

För närvarande finns det 76755: - på byaföreningens konto samt ytligare 6000: - , för

uthyrningen av Folkan, som inte är redovisade än.

I handkassan finns det 1300: - samt har författarbyn 35000: - på sitt konto.

Skrotinsamlingen gav en vinst på 11000: -

 

Gösta Lidström ska få betalt för traktorarbetet med att flytta undan sargen runt ishockey

planen med ca: 1500: - , pengarna tags från ”skotningspengarna”.

 

9. Texta

 

– Bord i lusthuset ska byggas.                                                                                                                     Robert E

– Kolla upp om vi kan få dit en ”sommarstuge” soptunna.                                                                        Robert E

– ”Barnvagnsgarage” där barnen kan sova skyddade från sol.

Förslag tas fram under vintern.

– Båtplats på Texta.

”Båt gruppen” där Åke Stenlund, Johan Strid, Erik Lundmark och Robert Granlund ingår,

har spånat på förslag.

De har planer på att göra en egen brygga där Johan Strid har sin båt nu och låta

Håkan Eriksson gräva ut från stranden.

För att kunna finansiera bryggbygget funderar gruppen på att prata med några markägare

för att få ta ut några träd som de sedan kan byta in mot virke till bryggan.

Åke ska också prata med byaman om ett bidrag på 5000: - samt ytligare 5000: - som

Byaföreningen sponsrar med.

När bryggan är på plats har man tänkt sig ta en årlig avgift på en båtplats på ca: 250: -

 

10. Byaskvallret

 

Nästa Byaskvaller kommer i slutet på september.

– ”Röjardag” runt Folketshus.

– Intresse anmälan för båtplats på Texta.

– Intresse anmälan för att ställa ut på julmarknaden.

 

11. Övriga frågor

 

– Åke, Niklas och Robert E sätter upp ladan vid älven under hösten.

– 3 stycken nya behövs till fest kommittén, Åsa Eklund, Camilla Wiklund

och Camilla Antony är föreslagna.                                                                                                                  Åke

 

12. Nästa möte

 

Den 30 sept. Klockan 19.00. Berit tar fika.

 

Om man inte kan delta på planerat möte ska man meddela Åke senast 2 dagar

innan möte så att möjlighet finns att planera om mötet, ifall inte tillräckligt många kan närvara.

 

Sekreterare: Berit Norrby