Hjoggböle Byaförening

Protokoll styrelsemöte 2008-03-17

 

Närvarande:                                                                                                                      Kopia till:

Åke Stenlund, Robert Granberg,                                                                                      Robert Eklund, Karin Åhlander/Vestermark,

Niklas Lundberg, Berit Norrby, Marianne Andersson,                                                   Frida Holmlund, Sofie Falhgren,              

                                                                                                                                         Susanne Nord

 

Protokoll/dagordning                                                                                                               Ansvarig

 

1. Åke hälsade alla välkomna och öppnade möte.

 

 

2. Byapeng

 

Styrelsen beslutade att istället för att bjuda in alla föreningar till ett möte ang.

Byapeng så ringer syrelsen runt till föreningarna för att höra om de har

något projekt på gång som kan passa in i byaplanen.

                                                                                                                                                       Åke

3. Folkets Hus. 

 

Angående nödutgången nere på Folkan, bestämde styrelsen att tillsvidare

informera om att dörren ska vara upplåst vid nyttjande av Folkan.

Det ska också vara inskrivet i hyreskontraktet att dörren ska låsas upp.

Cilla informeras.

– Räcket på balkongen måste åtgärdas. Är på gång.                                                      Robert E

– Nytt lås för nödutgången.                                                                                                      Robert G

– Gruslass till FH: s gårdsplan planeras till våren.                                    Åke, Marianne

– Elementen ska ses över och ev. ska något element bytas ut.                                           Berit, Åke

– Nya eluttag ska installeras.                                                                                                    Berit, Åke 

– En sandlåda ska köpas in för en kostnad av ca.3000: -                                                      Robert G

– Rännan över bron ska dras om i vår.                                                                                    Niklas

 

4. Arrangemang

 

Inför friskvårdssatsningen i vår kommer styrelsen att sätta upp tre postlådor, där

den som tränar kan skriva upp sig. Lådorna kommer att placeras vid tre

olika promenadslingor. En på Östra, en på Västra och en ”broarna runt”.                     Niklas, Åke, Karin

Vinnare kommer att dras varje månad av styrelsen.

Söndagen den 30/3 går friskvårdssatsningen av stapeln, Åke, Marianne och

Nicklas kommer att stå vid varsin ”Hälsolåda” och bjuda motionärerna på fika

och varmdryck. Åke fixar in block och blyertspennor till lådorna.

– Åke har bokat Manskören från Bureå att sjunga vid Majbrasan, de anländer vid

kl:19.30 och har begärt 1000:- för uppträdandet.

Styrelsen beslutade att förflytta Majbrasan ca 30 m upp från älven.

Styrelsen beslutade även att köpa in fyrverkerier till maj-firandet.

– Den 17/4 kommer kursen i Hem och fritidssäkerhet att hållas på Folkan. För att

Räddningstjänsten ska komma och hålla kursen krävs det minst 12 st. deltagare.

 

 

 

5. Ekonomi

 

Medlemsavgiften kommer även i år att vara 100: -/hushåll.

 

6. Träskstigen

 

Tillgång till ved längst Träskstigen kollas upp.                                                                           Robert G

– Flytta ett av vindskydden till soligare läge längst Träskstigen, flytten kollas upp

med markägare, samt skoterklubben.                                                                                                Robert G, Niklas

 

7. Övriga frågor

 

– Åke informerade om att Anki Pettersson fört fram en fråga om sommarjobbare.

Hon undrade om vi hade något behov av en feriearbetare, som skulle kunna arbeta

både hos HIF och byaföreningen. Styrelsen enades om att vi inte hade något behov.

– Busshållsplatsen på Burträskvägen behöver skylt och lysen. Kontakt kommer

att tas med projektledaren Gunnar Wikström på vägverket.                                                           Åke

– Marianne förde fram en önskan om att vi skulle försöka få bättre koll på bidragsökningen.

Hon gav som förslag att göra en förteckning över de bidrag som är intressanta att söka, där

man också kan se när bidragen ska sökas och lämnas in.

Styrelse diskuterade även att vi skulle bli bättre på att hålla koll efter nya bidrag som vi kan

söka.

 

Om man inte kan delta på planerat möte ska man meddela Åke senast 2 dagar

innan möte så att möjlighet finns att planera om mötet, ifall inte tillräckligt många kan närvara.

 

Sekreterare: Berit Norrby