Hjoggböle Byaförening

Protokoll styrelsemöte 2008-02-19

 

Närvarande:                                                                                                                                Kopia till:

Åke Stenlund, Sofie Fahlgren, Robert Granberg,                                                                       Karin Åhlander/Vestermark,

Niklas Lundberg, Berit Norrby, Marianne Andersson,                                                             Robert Eklund, Frida Holmlund.   

Susanne Nord.     

 

 

 

 

Protokoll/dagordning                                                                                                              Ansvarig

 

1. Åke hälsade alla välkomna och öppnade möte.

 

2. Berit redovisade sammanställningen av befolkningsmängden i

byarna Hjoggböle, Hjoggböleliden, Sjön och Falmarksheden.

 

3. Styrelsen beslutade att det skulle bli en ny insamling av järn de

första två veckorna i maj.  Kuusakoski ska tillfrågas.                                                         Åke

 

4. Folkets Hus. 

 

Åke informerade angående uthyrningen av Folketshus.

Under 2007 var Folkan nyttjad under 120 tillfällen, där

fördelningen var: 40 gånger för vuxen verksamhet och

80 gånger för ungdoms verksamhet.

Nytt lås för nödutgången är på gång. Cilla var och informerade styrelsen

två olika offerter från Låstjänst.

En offert på en ”biodörrs öppning” som skulle kosta 11000: - och en

offert på 8000: - där låset påminner om ett handikapp toalett lås.

Styrelsen beslutade att vi skulle kolla upp möjligheten att montera

låset själv för att få ner kostnaden.                                                                                           Åke, Cilla

 

– Räcket på balkongen måste åtgärdas. Är på gång.                                                       Robert E

– Nya skyltar nödutgång.                                                                                                          Cecilia, Niklas

– Gruslass till FH: s gårdsplan planeras till våren.                                    Åke, Marianne

– Elementen ska ses över och ev. ska något element bytas ut.                                           Berit, Åke

– Nya eluttag ska installeras.                                                                                                    Berit, Åke 

– En sandlåda från Tekniska kontoret är beställd.                                    Robert G

– Rännan över bron ska dras om i vår.                                                                                    Niklas

 

5. Arrangemang

 

– Styrelsen bestämde att det även i år ska bli en Majbrasa eftersom det

arrangemanget blev populärt i fjol. Eventuellt kommer brasan att flyttas

i år till ett stadigare ställe.

Manskören i Bureå kommer att bli tillfrågade om de vill sjunga under kvällen.           Åke

– Den 9 maj blir det Pubkväll.

– Räddningstjänsten har skickat ut en förfrågan till föreningar angående en

gratis kurs i hem och fritidssäkerhet. Styrelsen bestämde att anmäla intresse

för kursen.                                                                                                                               Åke

– Årsmöte för Byaföreningen den 7/4 klockan 19,00. Åke informerar

valberedningen.

En verksamhetsberättelse ska skrivas innan mötet.                                                             Åke, Berit

– Friskvårdssatsningen går av stapeln den 30/3, då byborna kan pröva på

promenadslingorna. Styrelsen kommer också att bjuda på fika.

 

 

 

6. Byaskvallret

Detta kommer i nästa nummer av Byaskvallret. (Kommer i början på mars).

 

– Friskvårdssatsning i byn. Information om promenadslingorna samt

karta över slingorna.

– Reportage om de nyinflyttade i byn.

– Information om kurs i hem och fritidssäkerhet.

– Information angående Byaföringens årsmöte i maj.

                                                                                                                                                   

7. Författarbyn

 

Åke frågade om Byaföreningen ville dela en monter tillsammans med

Författarbyn på årets Fritidsmässa, till en kostnad av 2000:-

Styrelsen beslutade att inte göra det.

 

8. Träskstigen

 

Tillgång till ved längst Träskstigen kollas upp.                                                                 Robert G

– Flytta ett av vindskydden till soligare läge längst Träskstigen, flytten kollas upp

med markägare, samt skoterklubben.                                                                                      Robert G, Niklas

 

9. Övriga frågor

 

– Busshållsplatsen på Burträskvägen behöver skylt och lysen. Kontakt kommer

att tas med projektledaren på vägverket.                                                                                Åke

En fråga angående en båtbrygga på Texta togs upp. Kan bli ett av projekten

som kommer att skrivas in i byaplanen.

 

10. Nästa möte

 

Den 17 mars Klockan 19:00. Frida Holmlund tar fika.

 

Om man inte kan delta på planerat möte ska man meddela Åke senast 2 dagar

innan möte så att möjlighet finns att planera om mötet, ifall inte tillräckligt många kan närvara.

 

Sekreterare: Berit Norrby