Hjoggböle Byaförening

Protokoll styrelsemöte 2008-01-08

 

Närvarande:                                                                                                                              Kopia till:

Åke Stenlund, Robert Eklund, Robert Granberg,                                                                    Karin Åhlander/Vestermark,

Niklas Lundberg, Berit Norrby, Marianne Andersson,                                                           Sofie Falhgren, Susanne Nord          

Frida Holmlund   

 

Protokoll/dagordning                                                                                                               Ansvarig

 

1. Åke hälsade alla välkomna och öppnade möte.

 

Åke informerade om att vi inte fick några pengar från Boverket.

Motiveringen var att det var många som sökt pengar, det fanns 4,5 miljoner

att söka och det var sökt för 36 miljoner.

Boverket ville också att tyngdpunkten i ansökan skulle ligga på projekt som

främjade ungdomsverksamheten.

Boverket har fördelat de 4,5 miljonerna på 85 st. projekt i hela landet.

 

2. Byapeng

 

Styrelsen kommer att bjuda in alla föreningar i byn till ett möte där vi informerar

om byapengen. Mötet kommer att hållas i mars före byaföreningens årsmöte,

en inbjudan kommer skickas ut.                                                                                               Åke                                                 

En sammanställning kommer att göras på de uppgifter styrelsen samlat in                     Berit

om byns befolkning, företag, attraktioner m.m. som sedan skickas in till

kommunen, som tillsammans med påvisade mål för byn ska ligga till grund

för ansökan av byapeng.

 

3. Folkets Hus. 

 

– Räcket på balkongen måste åtgärdas. Är på gång.                                                       Robert E

– Nya skyltar nödutgång.                                                                                                          Cecilia, Niklas

– Nytt lås för nödutgången.                                                                                                      Robert G

– Gruslass till FH: s gårdsplan planeras till våren.                                    Åke, Marianne

– Elementen ska ses över och ev. ska något element bytas ut.                                           Berit, Åke

– Nya eluttag ska installeras.                                                                                                    Berit, Åke 

– En hink sand behövs för att sanda framför Folkans ingång.                                            Robert G                            

– En sandlåda för sanden ska köpas in eller byggas.                                                           Robert G

– Rännan över bron ska dras om i vår.                                                                                    Niklas

 

4. Arrangemang

 

Yoga drar igång på Folkan den 27/1 då det blir en ”pröva på kväll”.

De som sedan vill fortsätta betalar 200: -/deltagare.

Yogainstruktören vill ha 2200: - för tio gånger, styrelsen godkände det.

Affischer och lappar ska sättas upp.                                                                                     Sofie

Inför friskvårdssatsningen i vår kommer styrelsen att sätta upp tre postlådor, där

den som tränar kan skriva upp sig. Lådorna kommer att placeras vid tre

olika promenadslingor. En på Östra, en på Västra och en ”broarna runt”.                  Niklas, Åke, Karin

Vinnare kommer att dras varje månad av styrelsen.

 

 

 

 

 

 

5. Ekonomi

 

Marianne meddelade att hon fått in 12 770: - av kommunen från kvittona

hon skickat in för bland annat renoveringen av rummet uppe på Folkan.

Allt som allt hade Marianne skickat i kvitton på 42 000: -

 

6. Byaskvallret

Detta kommer i nästa nummer av byaskvallret. (Kommer i början på mars).

 

– Friskvårdssatsning i byn. Information om promenadslingorna samt

karta över slingorna.

– Reportage om de nyinflyttade i byn.

                                                                                                                                                   

7. Författarbyn

 

Åke informerade om att författarbyns verksamhetsberättelse är inskickad

till sponsorerna.

 

8. Träskstigen

 

Tillgång till ved längst Träskstigen kollas upp.                                                                 Robert G

– Flytta ett av vindskydden till soligare läge längst Träskstigen, flytten kollas upp

med markägare, samt skoterklubben.                                                                                      Robert G, Niklas

 

9. Övriga frågor

 

– Busshållsplatsen på Burträskvägen behöver skylt och lysen. Kontakt kommer

att tas med projektledaren på vägverket.                                                                              Åke

Ett nytt grönt sopkärl är beställt och kommer i februari.                                                                         

– Styrelsen beslutade att städa upp ”gamla klubbrummet” vid nästa styrelsemöte.

Hyllor ska köpas in för att få bättre ordning i rummet.                                                        Åke

 

10. Nästa möte

 

Den 19 feb. Klockan 19:00. Robert G tar fika.

 

Om man inte kan delta på planerat möte ska man meddela Åke senast 2 dagar

innan möte så att möjlighet finns att planera om mötet, ifall inte tillräckligt många kan närvara.

 

Sekreterare: Berit Norrby