Hjoggböle Byaförening

Protokoll Styrelsemöte 2012-08-12

 

            Närvarande: Åke Stenlund, Torbjörn Häggmark, Karin Hedström och Lisbeth Tjärnström

 

 

 

Skrotinsamlingen gav 6 000:-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

Vid pennan Lisbeth Tjärnström

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att göra lista 2012

 

  

 

1.     Att få igång luftvärmepumpen

2.     Ny armatur på herrtoan

3.     NY utvändig belysning / armatur på knutarna

4.     Grusa vägen runt Folkan

5.     Bygga serveringsutrymmet/ baren

6.     Utvändig målning av fasaden

7.     Byte av nockplåt

8.     Isolera vattenledning vid golvet i städskrubben

9.     Skaffa kärra för stoltransport

10.                   Fylla upp vid handicamp rampen

11.                   Extra trappsteg vid nödutgångstrappen

12.                   Ny låsmekanik vid nödutgången

13.                   Åtgärda vattenskadan