Hjoggböle Byaförening

 

Protokoll styrelsemöte 2010 - 01-17

 

Närvarande: Cecilia Lindmark, Åke Stenlund, Berit Norrby, Torbjörn Häggmark.

 

Kopia till: Rigmor Jansson,  Robert Eklund, Frida Holmlund, Marine Säll/Vesterberg, Niklas Lundberg, Robert Granberg.

____________________________________________________________________________________________________________

 

Protokoll/dagordning

 

1. Åke hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 

2. Protokollet från den 10/11 2009 gicks igenom och några punkter fördes vidare till dagens möte.

 

3. Röjning och avverkning på Ryssholmen.

Åke har pratat med Ulf Nyström och Tomas Stenlund som har lovat att ta på sig avverkningen på Ryssholmen. I vårvinter kommer styrelsen tillsammans med Ulf och Tomas att bestämma ett

datum så att fler kan komma ut till Ryssholmen och hjälpa till med röja bort riset och fixa till pulkbacken. Timret som fälls kommer troligtvis att tas till Hjoggböle sågen.

 

4. Författarbyn.

Styrelsen diskuterade ett motbud till det nya avtalet som Bönhusföreningen önskar.

Böhusföreningens avtalsförslag: 1500:-/år i hyra och att dela inteckningarna från fikat 50% -50%.

Författarbyns avtalsförslag: 2000:-/år i hyra och att låta delningen av inteckningarna från fika försäljningen fortsätta som förut med en delning på 70% till Författarbyn och 30% till Bönhusföreniningen.

Åke kommer att lägga fram förslaget till Bönhusföreningen.

 

5. Julmarknaden.

Gav ett netto på 3000:-.

Styrelsen bestämde att möjligen lägga Julmarknaden lite tidigare detta år och att hålla öppet mellan 11.00-14.00 istället eftersom det har varit så lite folk den sista timmen.

Åke kom med förslaget att vi skulle sälja något specifikt för Byaföreningens räkning. Julskärvar, en Hjoggböle almanacka samt pennor diskuterades.

Styrelsen beslöt att kolla upp intresset till att göra en almanacka bland byborna. Åke kommer att skriva om det i Byaskvallret samt lägga ut förslaget på Hjoggböles hemsida. Byborna kommer att kunna

skicka in bilder som sedan kan bli valda att få en plats i almanackan.

 

6. Puben 29/1.

Styrelsen beslöt att vi ska köpa in hälften så mycket sprit som blev inköpt till Pubkvällen som var i september. Torbjörn kommer att vara inköpsansvarig. Styrelsen kommer även att bjuda på lite tilltugg

under kväll så som chips, salta pinnar och jordnötter. Även “natta korv” kommer att finnas för försäljning.

Åke fixar växelkassa 1500:- samt gör ett flygblad som han stoppar i alla brevlådor runt byn ang. Puben och Minnenas afton med Gunnar Enqvist.

Åke, Cilla och Torbjörn jobbar i baren den 29/1.

 

7. Minnenas afton 14/2.

Ett arrangemang där Gunnar Enqvist genom sång och musik berättar om 40-60-tal.

Entré 50:- där fikat ingår. Styrelsen hoppas få in en del föranmälningar för att lättare kunna beräkna fika inköp. Anmälningarna tags emot på Byaföreningen mail eller genom att ringa till Åke eller Torbjörn.

 

8. Försäkringen FH 2010.

Länsförsäkringar har lämnat in en offert på försäkringen av Folkets hus, offerten är på 4814:-/år.

Den nuvarande försäkringen står Ume mellanbyggdes försäkringsbolag för och deras årspremie ligger på 2459:-/år.

Styrelsen beslöt att fortsätta att ha FH försäkrad i Ume mellanbygden. Åke kommer också att kolla upp hur mycket dyrare årspremien blir om man lägger till pumparna och det nya köket.

 

9. Cilla funderad över reglerna när det gäller uthyrningen till ungdomar.

Styrelsen beslutade att en förälder måste ringa och bekräfta att de har ansvar över de ungdomar som är på FH innan man lämnar ut nyckeln.

För att någon ska få sova över på Folkets hus behövs ett styrelsebeslut och det är bara i undantagsfall som styrelsen kan gå med på övernattning.

 

10. Kampanj - nytt golv

Åke har pratat med BOA:s bygg och de har gett ett ca. pris på 70.000:- för materialet.

För att få in pengarna kommer Åke att prata med kommunen för att se om de kan ge ett bidrag för material kostnaden.

Sedan kommer ett informationsblad med inbetalningskort att skickas ut till alla hushåll i byn, där byborna kan skänka ett bidrag till golvet. Förhoppningen är att varje hushåll kan skänka 500:-,

men gåvan är ju naturligtvis frivillig och kan även vara en mindre summa.

Information kommer att finnas i Byaskvallret och på Hjoggböles hemsida.

 

11. Tillsyn FH och nyckel frågan.

Åke har pratat med Niklas Lundberg som lovat att sköta den praktiska tillsynen av FH tillsammans med Åke.  Niklas kommer att få en egen nyckel till FH av Cilla.

Robert Granberg kommer även fortsättningsvis att sköta tillsynen av pumparna.

 

12. Nästa möte

 

Den 28 februari 19.00.

 

Om man inte kan delta på planerat möte ska man meddela Åke senast två dagar innan möte så att möjlighet finns att planera om mötet, ifall inte tillräckligt många kan närvara.

 

Sekreterare: Berit Norrby