Hjoggböle Byaförening

Protokoll Styrelsemöte 2011-05-15

 

    

            Närvarande: Åke Stenlund, Torbjörn Häggmark, Robert Eklund Lisbeth Tjärnström

                   

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sekreterare Lisbeth Tjärnström