Hjoggböle Byaförening

Protokoll Styrelsemöte 2011-02-13

 

    

            Närvarande: Åke Stenlund,  Cecilia Lindmark, Lisbeth Tjärnström  och inbjuden Bi

            Andersson från gamla byggnadsföreningen.       

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sekreterare Lisbeth Tjärnström