Regler för uthyrning av Folkan Hjoggböle.

Tillbaka

1. Städning ska utföras av hyresgästen med befintlig städutrustning. Bord avtorkas, golv sopas och våttorkas vid behov, toaletter städas, papper, skräp och pappershanddukar läggs i sopor. Saknas städmaterial, vänligen kontakta uthyrningsansvariga.

2. Porslin, glas, bestick och övrig köksutrustning diskas och ställs in i skåp.

3. Sopor placeras i soptunna eller vid behov i säckar som lämnas vid soptunnan.

4. Om scenen använts ska den torkas av och fällas upp. Damm som samlats under scenen ska sopas bort.

5. Belysning ska släckas och ev påslagen ventilation ska stängas av. Instruktion på separat papper.

6. Alla toalettdörrar ska lämnas öppna så att luft och värme kan cirkulera fritt.

7. För ej godkänd städning åligger det hyresgästen att komplettera städningen. Vid utebliven komplettering debiteras hyresgästen ytterligare 500:-.

8. Nycklarna återlämnas till uthyraren så fort som möjligt efter arrangemanget.

9. Eventuella skador på utrustning eller lokal ska senast vid nyckels återlämnande anmälas till uthyraren och, om så anses nödvändigt av uthyraren, ersättas.

10. Ansvarig hyresgäst måste vara minst 18 år gammal. Gäller dock aktiviteten fest med inbjudna gäster måste ansvarig hyresgäst vara minst 23 år gammal. Var beredd visa leg vid nyckelhämtning.

11. Ansvarig hyresgäst måste alltid närvara hela aktiviteten.

12. Lokalen får ej användas för övernattning!