FÖR ATT BLI MEDLEM:

 

BETALA IN 150:- PÅ PG 8302276-4.

 

ANGE PÅ TALONGEN VEM SOM BETALAT IN.

 

 

Hej alla som bor i Hjoggböle med omnejd, eller ännu längre bort!

 

Nu har Byaföreningen drivit Folkan i egen regi sedan 2006. Det är många förbättringar som gjorts under åren och mycket har kunna göras tack vare att så många betalat in medlemsavgifterna men inte minst tack vare allt stöd och hjälp vi fått av er bybor.

Med juni månads upplaga av Hjoggböles egen tidning Byaskvallret medföljer ett inbetalningskort. Du som inte bor i byn, eller som bor någon annanstans men ändå känner att du vill stötta Byaföreningen i dess arbete, är naturligtvis hjärtligt välkommen som medlem, alla bidrag mottages tacksamt.  Betala i så fall in avgiften, 150:-, på postgiro 8302276-4 (Hjoggböle Byaförening), och glöm inte att ange vem som är avsändare. Du får naturligtvis betala in mer, om du vill!

 

Alla får hyra Folkan till en ringa kostnad (billigare för medlemmar!) och en del aktiviteter är kostnadsfria. Dessutom kommer vår tidning Byaskvallret 4 ggr/år. Vi har även en hemsida som uppdateras så fort det finns något att skriva om. Gå in på www.hjoggbole.nu så får du se vad som finns, och vi finns även på Facebook, www.facebook.com/hjoggbolebya.


Som upplysning kan vi meddela att våra fasta kostnader för Folkan årligen ligger

på ca 45 000:-, och billigare lär det inte bli.

 

 

Jo, den som är medlem får naturligtvis Byaskvallret hemsänt till sig, oavsett var i världen du bor!

 

 

TREVLIG SOMMAR önskar Styrelsen !

 

GLÖM INTE ATT SKRIVA VEM SOM ÄR AVSÄNDARE PÅ INBETALNINGSKORTET !!!