Altartavla i Sjöns bönhus

Ordförande: Gunnar Hedman
Sekreterare: Lars-Peter Isacsson

Kassör: Inger Lundmark
Bokningar:
Gunnar Hedman tel 0910-801 92, 070-317 42 67

Avgift: Byaangelägenheter gratis.

Bönhuset invigdes under midsommarhelgen 1937 och har sedan dess varit en samlingspunkt i byn. Den sammetsduk med texten "Hören så skall Eder själ bliva frälst" som pryder predikstolen har målats av Tilma Lindgren från Sjön. Hon kom senare att måla den fina altartavla som än idag pryder bönhuset. Bönhuset har fungerat under mer än fem decennier med en rad olika verksamhetsformer.
Inför femrioårsjubileet företogs en genomgripande renovering av hela huset. Det handikappanpassades, entrén flyttades till västra gaveln, ny toalett byggdes, köket renoverades, ljudanläggning införskaffades, nytt yttertak sattes upp och både in- och utsida målades om. Bönhusbacken har senare grävts ur på grund av svåra tjälskador, samt återfyllts med granulering och grus. Allt detta har kostat ett stort antal tusenlappar samt många tusen arbetstimmar från styrelse och bybor.
Bönhuset är den enda samlingslokalen som finns i Sjön och därför upplever alla att det är viktigt att det finns och är väl underhållet.
 

Sjöns bönhus


Ordförande:
Sekreterare: Barbro Markström

Kassör: Per-Olof Lindberg
Bokningar:

Avgift: Byaangelägenheter gratis.

Bönhuset var byggt som byns första skola, byggt 1881 för västra skolroten. Skolhuset var en våning med skolsal, kök och kammare som bostad för lärarinna. Skolsalen var byns enda samlingslokal, användes som gudstjänstlokal och för byastämmor och större sammankomster. Församlingen var huvudman för skolan (Skellefteå Landsförsamling) skolan fanns där i 40 år, till 1921, då nytt skolhus byggdes. När skolan flyttade bildades en bönhusförening 1922, som övertog skolhuset, det gjordes en större utbyggnad, både på längden och höjden, till den storlek som det har idag.
Skolan har under många år haft träslöjd i bönhuset och det har även fungerat som skollokal när nuvarande skola byggdes om. Bönhuset totalrenoverades 1987-90, vatten och avlopp ordnades och köksdelen hålls varm under vintern. All skötsel av bönhuset är idéll och föreningen hade 63 betalande medlemmar 1997.

 


Tillbaka till Föreningar

Sidansvarig Iréne Viklund