>
Lite om Hjoggböle | Karta |  Fakta & Historik |
Byarådet & Byålderman


Denna sida uppdaterad 2018-06-17: Byarådet - protokollHjoggböle är en vackert belägen by som är uppdelad i många bitar, bl.a. Sjön, Östra, Västra, Forsen och Hjoggböleliden, men trots det är det en stark och sammansvetsad by. Vill man bo på landet men ändå centralt, så är Hjoggböle ett idealisk ställe, med pendelavstånd till stan´ . Här finns ca 200 hushåll med relativt många barnfamiljer. Vi har skola, bageri, badplats, Folkets Hus och för dom sportintresserade finns idrottsplats, ridbana och elljusspår. Många har sina sommarställen här, naturskönt belägna vid Hjoggböleträsket och alla är vi överens om att så här ser vår "herres hage" ut när den är som bäst.

Flera författare har sina rötter här som t.ex. P-O Enqvist, Anita Salomonsson och Hjalmar Westerlund, här finns konstnärer och andra kreativa personligheter. Olika evenemang arrangeras årligen som t.ex. skörde- och julmarknad, kräftfiske och älgfest. I Folkets Hus anordnas kurser som gympa och målning. Vi har vår egna tidning "Byaskvallret" (4 nummer per år) som ges ut av Byaföreningen. Föreningar finns det många i Hjoggböle och om ni använder länkarna på den här hemsidan kan ni besöka resp. förening.
Kort Fakta & Historik

Byn Hjoggböle återfinner man 20 kilometer söder om Skellefteå. Byn ligger runt Hjoggböleträsket som tillhör Bureälvens vattensystem och som säkerligen haft en betydande roll som vattenväg när de första bosättarna började komma hit. Jakt och fiske var nog det som gav mat för dagen för de första bosättarna. God tillgång på fisk är omnämnt i gamla handlingar. Markerna runt träsket var lättodlade och stora ängar gav bra bete. Dessa förutsättningar gjorde byn till en jordbruksby, men ingen vet exakt när det började.
Fynd har gjorts som härrör från 3.000 år f. Kr ( t.ex. yxor, pilspetsar och skrapverktyg ) men säkra bevis för en bofast bebyggelse får vi först genom senare tiders dokument. Vi har t.ex. Gustav Vasas jordabok som upprättades år 1543 och visar att vid detta årtal fanns det fem skattebönder i byn. Under avdelningen Kultur & Historia hittar man ytterligare dokument om Hjoggböle's historia.

Lite fakta om namnet Hjoggböle. Några av de äldre skrivformer som påträffats: Hiagabolet (1500), Hiaggeböle (1539) och Hiogbölet (1581). De byanamn som slutar på -böle anses betyda ungefär "ställe där man bor, gård", och har allt som ofta personnamnsförleder. I detta fall alltså Hjagge (en biform till Hjalmger), ett vanligt förekommande namn under medeltiden.


Karta & Kommunikationer


Byarådet & Byålderman

Byarådet med åldermannen som ordförande består av 4 personer: ålderman Erik Lundmark, ersättare Ulf Nyström, Johan Strid, Jonas Bergmark. Byarådet har som uppgift att förvalta de allmänningar som finns i byn, dvs. Jordbitar som byn äger samt besluta angående byns fiske. I första hand kräftfisket i Bureälvens nedre fiskevårdsområde. Byarådet kallar till majstämma samt om det blir något akut ärende angående byn, kan det kallas till extra möte.
Protokoll från Majstämman 2018
Protokoll från Majstämman 2017
Protokollet från Majstämman 2016
Protokollet från Majstämman 2015
Protokollet från Majstämman 2011
Protokollet från Majstämman 2010
Protokollet från Majstämman 2009
Här kan du läsa protokollet från Majstämman 2008
Här kan du läsa protokollet från Majstämman 2007
Här kan du läsa protokollet från Majstämman 2006
Här kan du läsa protokollet från Majstämman 2005
Här kan du läsa protokollet från Majstämman 2003
Här kan du läsa protokollet från Majstämman 2002
Här kan du läsa protokollet från Majstämman 2001


Ålderman Erik Lundmark


Mellanån


Tillbaka till avdelningen Entré under www.hjoggbole.nu